Circular Award 2020 – 2e prijs voor Programma Circulaire Economie

Grondstoffentransitieprogramma Board wint tweede prijs tijdens de Circulair Award 2020

De Board werkt met gemeenten en overheden in de regio, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan een circulaire grondstoffen hub in de regio.

Met het Regionale grondstoffentransitieprogramma zijn 20 consortia gebouwd voor recycling, up cycling en soms hergebruik van o.m. luiers, bermgras, e-waste, textiel en dataservers, en nieuwe bedrijvigheid ontwikkeld in onder meer het havengebied Amsterdam.

Het initiatief Zero Waste Zuidas werkt met 26 bedrijven op de Zuidas aan nul restafval in 2030 en het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen.

Rol Board

Het verbinden van koplopers en bouwen van welwillende coalities met als doel om grondstofstromen hoogwaardig te verwerken en circulair inkopen gemeengoed te maken.

2020

Opgebouwde community Circulair Inkopen versterken en uitbreiden, prioriteren bedrijfsafvalstromen die circulair gemaakt kunnen worden door vernieuwing productketen, uitbouwen en opschalen van reeds ontwikkelde circulaire initiatieven.

 “We zijn trotse finalist voor de Circulair Award 2020. De Board voert een uniek transitieprogramma uit in de regio. De kern is het tot stand brengen van circulaire oplossingen met koplopers. Met de focus op twee strategieën:

1. Circulair inkopen: Resultaat is een netwerk van zo’n 50 organisaties en inmiddels al 150 miljoen investeringen in circulair inkopen.

2. Hoogwaardige hergebruik van materiaalstromen. Met inmiddels 22 concrete business initiatieven. En zonder 1 cent subsidie. Dat kon alleen door de goede samenwerking met innovatieve bedrijven, ambitieuze lokale overheden en slimme kennisinstellingen.”

Claire Teurlings – Challenge Lead Circulaire Economie

Meedoen?

We zijn op zoek naar koplopers op het gebied van circulair inkopen, product (her) ontwerp, materiaalketens en afnemers van grondstoffen. Neem contact op met Claire Teurlings.

Lees meer

De transitie richting een circulaire economie