Smart Health Amsterdam – Toepassen van data in de lift

De Board werkt al 5 jaar aan een gezondere regio door het slim combineren van medische kennis met data en artificial intelligence. We hebben veel data die we nu nog niet (kunnen) gebruiken om betere medische inzichten uit te halen, laat staan toe te passen voor de MRA inwoners. Door overheden, bedrijven, kennisinstellingen en zorgverleners vanuit hun expertise samen te brengen stimuleren we onderzoek naar nieuwe inzichten en een snellere toepassing daarvan in de praktijk.

In 2019 ratificeerde de gemeenteraad van Amsterdam het plan voor Smart Health Amsterdam, waarin de Boardstrategie grotendeels geïncorporeerd is. Ook ondertekenden gemeente Amsterdam, de Amsterdamse kennisinstellingen, health instituten en de Board het Memorandum of Understanding, om de samenwerking binnen het Life Sciences Cluster in de regio Amsterdam te versterken en de uitstekende uitgangspositie op het gebied van Artificial Intelligence & data uit te bouwen. Met deze partners, en met de toegekende fondsen, bouwen we in 2020 versneld verder aan onze speerpunten.

Rol Board

Aanjager, kennispartner, uitvoerder, het mobiliseren van partijen tot een coalitie, het initiëren van pilots en stimuleren van opschaling.

2020
In 2020 ligt de focus onder meer op het verder versterken van het regionale ecosysteem health, data & life sciences & het opzetten van een coalitie voor een medische data infrastructuur om data te koppelen en initiatieven op te schalen die bijdragen aan zo lang mogelijk gezond leven door slim gebruik van Artificial Intelligence en data.

“De toekomst van gezondheidszorg is gezondheid. Door databronnen te combineren en door slim gebruik te maken van AI werken we met onze partners aan nieuwe inzichten die helpen bij het behandelen en voorkomen van ziekte. Dit doelgerichte innoveren trekt veel bedrijven en andere organisaties aan – en helpt om ons en het zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te houden.

Jeroen Maas, Challenge Lead Gezondheid

Meedoen?

Wil je ook aansluiten bij het ecosysteem voor AI en Gezondheid neem dan contact op met Jeroen Maas.

Lees meer

Uitdaging Gezondheid