Ontwerp Grand Design MRA Warmtenet en Co2 kalender opgesteld

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt de ambitie om bestaande wijken aardgasvrij te maken, voortvarend opgepakt. In Amsterdam alleen al gaan 10.000 bestaande woningen van het gas af. Maar ook in de regio werkt men aan concrete plannen voor alternatieven voor het gebruik van aardgas.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt de ambitie om bestaande wijken aardgasvrij te maken, voortvarend opgepakt. In Amsterdam alleen al gaan 10.000 bestaande woningen van het gas af. Maar ook in de regio werkt men aan concrete plannen voor alternatieven voor het gebruik van aardgas.

Met een ‘Grand Design’ van een regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer is in kaart gebracht waar de grootste warmtevragers zitten, wat de huidige en toekomstige warmtebronnen zijn en waar de infrastructuur voor de warmtenetten kan komen te liggen. Maar liefst 32 publieke en private partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) omarmen het ‘Grand Design’.

Het beoogde collectieve warmtenet is volgens onderzoek van CE Delft vele malen goedkoper dan een aanpak met individuele maatregelen in de woningen en zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. Ook is de ‘Routekaart Duurzame Warmte in de MRA’ vastgesteld, waarin afspraken staan hoe het regionale warmtenet gerealiseerd kan worden.

De tuinders in Greenport Aalsmeer bijvoorbeeld hebben een warmtebehoefte die vergelijkbaar is met de warmtebehoefte van maar liefst 130.000 woningen. De partijen in de MRA zien dan ook graag dat de tuinbouw wordt aangesloten op een (regionaal) warmtenet, o.a. gebruikmakend van restwarmte van de industrie. Er is voldoende warmte beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Deze warmte wordt nu geloosd.

TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam.

Lees meer op www.warmteiscool.nl.

Rol van de Board

Vanuit de Board is een Warmteregisseur aangesteld, die het programma coördineert. Het warmteprogramma wordt gefinancierd door 32 partners, waarvan de Board er een is: 

Impact Grand Design regionaal warmtenet

Het Grand Design draagt bij aan het ontwikkelen van een aaneengesloten warmtenet. Doel is om in 2040 evenveel duurzame warmte te geven aan huizen, tuinbouwkassen en bedrijven die gelijkstaat aan de warmtevraag van 400.000 woningen.