Ondertekening intentieverklaring hergebruik CO2

25 betrokken partijen steunen actief het initiatief om binnen vijftien jaar acht miljoen ton CO2 te hergebruiken. Tijdens de Nationale Klimaattop vorig jaar tekenden het bedrijfsleven en het Rijk een intentieverklaring voor samenwerking. Op dit moment wordt actief gelobbyd voor agendering van CO2 -hergebruik in de verkiezingsperiode en verankering in het regeerakkoord.

25 betrokken partijen steunen actief het initiatief om binnen vijftien jaar acht miljoen ton CO2 te hergebruiken. Tijdens de Nationale Klimaattop vorig jaar tekenden het bedrijfsleven en het Rijk een intentieverklaring voor samenwerking. Op dit moment wordt actief gelobbyd voor agendering van CO2 -hergebruik in de verkiezingsperiode en verankering in het regeerakkoord.

Integraal haalbaarheidsonderzoek

De partijen zetten deze overeenkomst nu om in actie. Er wordt door de partners in 2017 gezamenlijk geïnvesteerd in een haalbaarheidsonderzoek om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico’s van het afvangen, hergebruiken, opslaan en transporteren van CO2. Het onderzoek bestaat uit vier tracks die zich richten op respectievelijk de technologie, de markt, de maatschappij en wetgeving. Medio 2017 levert dit onderzoek inzichten  om het CO2 Smart Grid te realiseren. Hiermee wordt volop ingezet op het aanzwengelen van bedrijvigheid en innovatie.

Volg de ontwikkelingen op www.co2smartgrid.nl.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board is betrokken als lid van de CO2-coalitie en behartigt de belangen van haar zeven network council leden.

Impact CO2 Smart Grid

Het CO2 Smart Grid draagt bij aan het langdurig voorkomen van CO2-uitstoot in de atmosfeer en om de CO2-productie in Nederland drastisch te verminderen. Jaarlijks levert het een CO2-besparing van 400 kton. Door in te zetten op de mogelijkheden tot afvang en hergebruik van CO2 als circulaire bouwstof creëren we innovatie en bedrijvigheid in de regio.