Netwerk Mobilty as a Service op de rails

In een serie van 5 Meetups is er een basis gelegd voor een actief Mobility as a Service (MaaS) ecosysteem in de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn verbindingen gemaakt tussen 250 deelnemers aan de bijeenkomsten, zoals aanbieders van mobiliteit, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en technologiepartners. Zij zijn uitgedaagd mee te denken en een bijdrage te leveren aan MaaS in de regio.

In  2017 is er in een serie van 5 Meetups een basis gelegd voor een actief Mobility as a Service (MaaS) ecosysteem in de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn verbindingen gemaakt tussen 250 deelnemers aan de bijeenkomsten, zoals aanbieders van mobiliteit, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en technologiepartners. Zij zijn uitgedaagd mee te denken en een bijdrage te leveren aan MaaS in de regio.

Binnen het in kaart gebrachte netwerk zijn initiatieven aan elkaar verbonden. Ook wordt door het samenbrengen van het ecosysteem inzichtelijk waar de knelpunten zitten in de ontwikkeling van MaaS – zoals het delen van data van verschillende vervoersaanbieders – en welke acties worden opgepakt.

Lees hier het verslag van MaaS Meetup #1: “Zuidas aan de MaaS
Lees hier het verslag van MaaS Meetup #2: 
“Samenwerking in de keten”
Lees hier het verslag van MaaS Meetup #3: “Data for Mobility”
Lees hier het verslag van MaaS Meetup #4: “Iedereen aan de MaaS”
Lees hier het verslag van Maas Meetup #5: 
 “De Wrap-Up

 

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board is initiatiefnemer van het opzetten van een MaaS-ecosysteem. Mobility as a Service is één van de speerpunten binnen de uitdaging Mobiliteit van de Board. In 2018 wordt dit ecosysteem ingezet om MaaS-concepten te introduceren in de metropoolregio Amsterdam. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij nieuwe thema’s en acties die voortkomen uit het MRA Smart Mobility Programma en Amsterdam Smart City.

 

#slimgroengezond

MaaS-ontwikkeling levert een concrete bijdrage aan emissiereductie in de Metropoolregio Amsterdam