Meer dan 3000 Amsterdam Smart City community leden

Amsterdam Smart City (ASC) is het innovatieplatform voor de toekomstbestendige en leefbare stad. ASC daagt gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en burgers in de Metropoolregio Amsterdam uit om innovatieve ideeën en oplossingen voor stedelijke uitdagingen aan te dragen. De online en offline community is essentieel in het stimuleren van de kennisuitwisseling tussen spelers in de stad actief op het gebied van innovatie.

Amsterdam Smart City (ASC) is het innovatieplatform voor de toekomstbestendige en leefbare stad. ASC daagt gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en burgers in de Metropoolregio Amsterdam uit om innovatieve ideeën en oplossingen voor stedelijke uitdagingen aan te dragen. De online en offline community is essentieel in het stimuleren van de kennisuitwisseling tussen spelers in de stad actief op het gebied van innovatie.

Op amsterdamsmartcity.com vind je de innovatieve projecten die op dit moment in Amsterdam uitgevoerd worden, veel nieuws rondom innovatie in de stad en vragen die in het netwerk leven, ingedeeld op de thema’s infrastructuur & technologie, energie, water & afval, mobiliteit, circulaire stad, overheid & onderwijs en burgers & wonen.

Iedereen kan lid worden van deze community. In een jaar tijd hebben we 3000 leden mogen verwelkomen, waarvan 20% actief nieuws deelt, projecten plaatst, feedback vraagt en geeft.

Kijk op amsterdamsmartcity.com en join the community!

 

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board coördineert het programma Amsterdam Smart City.

Impact Amsterdam Smart City

De toename van het aantal actieve community leden op Amsterdam Smart draagt bij aan de kennisontwikkeling en samenwerking tussen verschillende actoren in de stad. Hiermee maken we de stad samen toekomstbestendig en leefbaar.