Amsterdam Smart City programma met 19 Partners

Amsterdam Smart City heeft een programma gelanceerd met 20 partners die werken aan vier grote transities: Circulaire Economie, Digitale stad, Energietransitie en Mobiele Metropool. Door bundeling van hun denkkracht, vaardigheden en netwerk ontwikkelen we betere straten, buurten en steden en daarmee een krachtige Metropoolregio Amsterdam.

Amsterdam Smart City is hèt innovatieplatform voor de Metropoolregio Amsterdam met een programma en een community van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met nieuwe manieren van samenwerking en een andere manier van kijken, kunnen we binnen Amsterdam Smart City oplossingen vinden voor grootstedelijke vraagstukken van sociale, economische en ecologische aard met en voor de bewoners van de stad. Zo zorgen we ervoor dat Amsterdam en de regio leefbaar blijft voor iedereen.

Amsterdam Smart City stimuleert de kennisuitwisseling op het gebied van innovatie tussen partners en ook andere relevante partijen in de regio, door middel van een online en offline community. Op de online community staan innovatieve projecten die op dit moment uitgevoerd worden, en vind je honderden organisaties en mensen en blijf je op de hoogte van innovatie in de regio.

Rol van de Board

Het programma wordt gecoördineerd door de Amsterdam Economic Board.

Partners

Alliander, Arcadis, Johan Cruijff Arena, Royal Haskoning DHV, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Metabolic, Pakhuis de Zwijger, Eurofiber, Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions, Gemeente Amstelveen, Waag Society, PostNL, provincien Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Nemo, Kennisland, Gemeente Haarlemmermeer en de Amsterdam Economic Board.