House of Skills: Board biedt platform en koppelt initiatieven

Op 14 december hebben meer dan negentig bedrijven, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en overheden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) het Regionaal Skillsakkoord ondertekend.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Mensen werken vaker in kortere en flexibelere dienstverbanden en moeten (daardoor) vaker switchen van werk én van sector. Daarnaast hebben werkgevers hogere functie-eisen, verandert het werk in hoog tempo en verdwijnen sectoren. Maar ontstaan er ook weer nieuwe banen. Om hierop in te spelen is House of Skills ontwikkeld. Een regionaal samenwerkingsverband waar naast de gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam ook  ROC’s, hogescholen,  universiteiten, vakbonden, brancheorganisaties, UWV, TNO en Deloitte aan meedoen. 

House of Skills is een ‘laboratorium’ waar de partners naast samenwerken, ook experimenteren om verschillende loopbaanprogramma’s te ontwikkelen. Zoals:
·         Assessments en competentiescans 
·         Loopbaanadvies 
·         Skilltrainingen 
·         Matching op basis van skills 

House of Skills richt zich voornamelijk op middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam die: 
·         Werkzaam zijn in een stabiele sector; 
·         Werken in een sector die bedreigd wordt door verlies aan banen;
·         Korter dan 1 jaar werkloos zijn;
·         Een eenmanszaken hebben of en zzp-er zijn.

Met het Skillsakkoord bouwt House of Skills aan een coalitie van partners die zich committeren om de arbeidsmarkt meer op skills in te richten.

Resultaten

  • Skillsakkoord getekend door meer dan 90 partijen
  • Opzet skillsmonitor gemaakt

Rol Board

Op afstand monitoren. Skillsakkoord ondertekend. Platform bieden en koppelen van Boardinitiatieven.

#slimgroengezond

Op weg naar een skills-based arbeidsmarkt