City-zen succesvol en gaat door op de ingeslagen weg

Een stad waarin niets anders dan schone energie gebruikt wordt: zon, wind, aardwarmte en biomassa… In theorie kan het. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe integreer je nieuwe energie oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en, last but not least, de levens van mensen? Welke technische, economische en sociale uitdagingen zijn er? En hoe overwin je die? Het internationale consortium City-Zen (Zero Carbon Energy) vindt uit hoe dat moet aan de hand van 20 vernieuwende praktijkprojecten in Amsterdam en Grenoble.

Resultaten 2018

Het City-zen programma is in 2018 doorgegaan op de ingeslagen weg waarbij alle innovaties in Amsterdam in de realisatiefase zijn beland:

  • De renovaties bij particulieren en sociale woningbouw en het daar bijbehorende subsidietraject zijn op een haar na afgerond;
  • De bio-refinery in Buiksloterham is bijna klaar waarna de huizen op dit nieuwe sanitatiesysteem worden aangesloten;
  • Sanquin haalt de benodigde koude uit het drinkwater van Waternet en de resultaten worden nauwgezet gevolgd;
  • Virtual Power Plant is gerealiseerd waarbij de bewonersbetrokkenheid steeds groter is geworden;
  • De eerste publieke Vehicle-to-Grid laadpalen zijn in gebruik en de resultaten gemonitord;
  • Het leer- en mobilisatieproject met zes sociale woningbouwverenigingen in Amsterdam is afgerond.

City-zen innovaties zijn in 2018 genomineerd en in de prijzen gevallen voor de volgende onderscheidingen: Green Digital Charter Awards (Virtual Power Plant), NRP Gulden Feniks (Airey woningen), IWA Project Innovation Award 2018 (koude-uit-drinkwater). Ook zijn City-zen innovaties en onderzoeken, waaronder de bio-refinery, en koude-uit-drinkwater, Roadmap Amsterdam en Vehicle-to-Grid, veelvuldig in het nieuws gekomen, via het NOS journaal, BNR radio en artikelen in nationale kranten, zoals het AD, de Volkskrant, het Parool, online (energie)kennisplatforms Energeia, Duurzaamnieuws.nl en OneWorld.nl.

Daarnaast zijn City-zen innovaties en de ontwikkelde methodologieën op verschillende events gepresenteerd, onder andere bij Pakhuis de Zwijger, European Union Sustainable Energy Week, WeMakeTheCity, Smart City World Expo in Barcelona, Smart Energy Systems Conference en de Fuck-up Night in Antwerpen.

Rol Board

De Board voert het programma City-Zen uit.

 

#slimgroengezond

Het programma City-Zen draagt bij aan 100% duurzaam energiegebruik.