AMdEX – Naar een eerlijk dataspeelveld

Veel organisaties willen wel data delen, maar kunnen dat niet altijd. De Board werkt samen met Amsterdam Science Park, UvA, VU, HvA, gemeente Amsterdam en SURF-Sara aan een beweging om te komen tot een open, betrouwbare en eerlijke datamarkt om data uit te wisselen: de Amsterdam Data Exchange (AMdEX).

AMdEX faciliteert de technische ondersteuning voor nieuwe datamarkten waarin gebruikers zelf controle hebben over hun data en over de spelregels van de markt. Het initiatief is succesvol ingebracht tijdens de internationale rondetafel ‘Accelerating a Sustainable European Data Economy’, onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie en prominent lid geworden van de Nationale Datadeelcoalitie (ministerie Economische Zaken en Klimaat).

Meerdere experimenten zijn verkend van nieuwe innovatieve (digitale) diensten en businessmodellen voor betrouwbaar, veilig en eerlijk delen van data. We bouwden voort op de leringen uit de Prijsvraag Digitaal & Circulair die de CTO office van de gemeente Amsterdam samen met de Board heeft uitgeschreven. Dexes en Madaster zijn de winnaars van hét idee voor een eerlijke, open en betrouwbare datamarkt en gaan met een investering van 750.000 euro hun grootse ambities realiseren binnen de Metropool Amsterdam.

Rol van de board

Initiërende rol voor experimenten zoals de Johan Cruijff Arena die samen hun partners met dataexchange aan de slag gaan, versnellen initiatieven

2020

In 2020 is de focus onder meer op het verzelfstandigen van AMdEX en het versnellen van publiek-private initiatieven voor een eerlijke en betrouwbare digitale samenleving.

“Nu wordt slechts 1 procent van alle data gedeeld of hergebruikt. We delen te weinig, vooral uit angst voor een oneerlijk speelveld. Met AMdEX willen we dat speelveld vormgeven, om zo tot een eerlijke en betrouwbare datamarkt te komen.”

Willem Koeman, Challenge Lead Digitale Connectiviteit

Doe mee

Sluit aan bij AMdEX en zet je in voor een eerlijke, open en betrouwbare datamarkt. Neem contact op met Willem Koeman.

Lees meer

Uitdaging Digitale Connectiviteit