Afronding 10 maatregelen Regioplan Werk maken van Talent

Werk maken van Talent is het human capital programma van de Metropoolregio Amsterdam. Doelstelling is om de voldoende en goed opgeleide mensen op het juiste moment op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit moet leiden tot een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het programma wordt aangestuurd door de stuurgroep Human Capital.

De eerste fase van Werk maken van Talent, het Regioplan Werk maken van Talent, is afgerond.

Rol van de Board

  • Afronden regioplan Werk maken van Talent
  • Opstellen Human Capital agenda voor de uitdagingen Mobiliteit en Gezondheid
  • Frontrunners op het gebied van onderwijs circulaire economie bij elkaar brengen en het opstellen van een manifest

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt met betere aansluiting tussen onderwijs en behoeften van de markt.