150 miljoen euro aan circulaire inkooptrajecten

Op 20 juni 2018 hebben 32 MRA-wethouders, 2 gedeputeerden en de Vervoerregio Amsterdam een Intentieverklaring Circulair Opdrachtgeverschap getekend met als doelstelling: 10% circulaire aanbestedingen in 2022, minimaal 50% in 2025 en zo snel mogelijk die 100%.

  • Tien bedrijven, overheden en kennisinstellingen tekenden 19 commitments tot circulair inkopen met een inkoop waarde van 150 miljoen euro.
  • Een fundament is gelegd voor een circulaire inkoopbeweging met 40+ partijen om circulaire inkoop- en aanbestedingstrajecten te realiseren in de Metropoolregio Amsterdam. Om dit te bereiken zijn 2 succesvolle Communities of Practice Circulair Inkopen georganiseerd o.l.v. Jacqueline Cramer, Boardlid en regisseur Cicrulaire Economie,  3e start in januari 2019.
  • Artikelenreeks circulair inkopen ontwikkeld samen met partners in de Metropoolregio Amsterdam.

Rol van de Board

Initiëren, aanjagen/mobiliseren en uitvoeren van Community of Practice en Circular Commitments.

Meer weten of een bijdrage leveren?

Wil je een bijdrage leveren aan deze initiatieven? Neem dan contact op met Claire Teurlings, challenge lead Circulaire Economie. Of kijk op amsterdameconomicboard.com/uitdaging/circulaire economie.

Lees verder op:

 

 

 

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als circulaire hub voor producten en diensten.