Aanzet tot Research & Development strategie

Al vanaf de oprichting van de Amsterdam Economic Board staat het belang van R&D voor de economische kracht van de MRA buiten kijf. R&D is immers een cruciale voorwaarde om het innovatief vermogen van de MRA te versterken. Juist daarom hebben Board en Boardorganisatie zich, samen met talloze andere stakeholders, de afgelopen jaren ingezet om […]

Al vanaf de oprichting van de Amsterdam Economic Board staat het belang van R&D voor de economische kracht van de MRA buiten kijf. R&D is immers een cruciale voorwaarde om het innovatief vermogen van de MRA te versterken. Juist daarom hebben Board en Boardorganisatie zich, samen met talloze andere stakeholders, de afgelopen jaren ingezet om het R&D-klimaat binnen de MRA te versterken. De inzet was er daarbij met name op gericht om:

  • het niveau van de private R&D in de MRA op te krikken tot het niveau van andere regio’s;
  • het excellente wetenschappelijke onderzoek in de MRA meer te vertalen in concrete innovaties;
  • de beschikbare R&D-faciliteiten bij kennisinstellingen en bedrijven in de MRA ook te laten benutten door andere partijen (facility sharing);
  • het imago van de MRA als kennisintensieve regio te verstevigen.

Bijgevoegd document is de weerslag van de inzet van de Board op het thema R&D. Het geeft een overzicht van reeds ingezette acties en bevat tevens een aanzet tot een R&D-strategie voor de MRA.