Dick

Dick Benschop

President & CEO

Dick Benschop is President & CEO bij Royal Schiphol Group. Hij ziet de Board als strategische denktank die de regio kan helpen belangrijke stappen te zetten en keuzes te maken. Nieuwe samenwerkingen en clustervorming binnen sectoren, daarin ligt de kracht van de Board en de Amsterdamse economie, volgens Dick. Wat zijn de potentiële clusters? Waar moeten we op inzetten? Wat willen we stimuleren? Dat zijn belangrijke vragen die de Board moet stellen.

Dick ziet graag verbinding vanuit Schiphol met de industrie binnen de thema’s. Ook is het perspectief van Schiphol in te zetten voor de verduurzaming van de luchtvaart en om te kijken hoe we de doelstellingen voor de regio Amsterdam kunnen behalen.

“De betrokkenheid is hoog, dat is een heel sterk punt van de Board. Iedereen doet écht mee.”

Dick Benschop is aangesloten bij onze initiatieven Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA (GDZESMRA), Lower Energy Acceleration Program (LEAP) en AMdEX.

Nieuws