Home » Pamflet

Pamflet

Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool Amsterdam

Amsterdam Economic Board werkt aan het pamflet ‘Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen’. Wat is de betekenis van dit pamflet en waarom is het belangrijk?

Het geografische gebied waar Amsterdam Economic Board zich voor inzet, de Metropool Amsterdam, loopt aan alle kanten vast. Er is schaarste aan personeel, aan energie, aan schone lucht, aan ruimte. De economische verschillen tussen groepen mensen worden steeds groter. Blijven doorgaan op de huidige koers, zoals we dat gewend waren, is geen optie. Het schip moet versneld worden gekeerd om verder te komen.

Wat is hiervoor nodig?

Radicale doorbraken en gedurfde keuzes

Met de directie van Metropoolregio Amsterdam en andere partners werken we in 2023 aan het pamflet ‘Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen’. Dat doen we met een groep scherpe denkers en betrokkenen. Samen maken we het pamflet. Via deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang. Schrijf je in voor de Board Update en volg ons via LinkedIn en Twitter om niets te missen.

Wat is het pamflet?

In het pamflet brengen we belangrijke, gedurfde keuzes in kaart, die radicale doorbraken mogelijk maken. Wat willen – en móéten wij – als regio beslist anders gaan doen? Welke obstakels ruimen we hiervoor uit de weg? Hoe zorgen we ervoor dat de economische welvaart in de regio bijdraagt aan een werkelijk brede welvaart, waar alle inwoners en organisaties op vooruit gaan?

Makkelijke keuzes zijn dat niet. Want kiezen voor het één, betekent ook afscheid nemen van het ander. Het pamflet gaat zorgen voor frictie, ongemak en – heel belangrijk – scherpe gesprekken. Wat vindt de Metropool Amsterdam echt belangrijk? Hoe geven we onze toekomst vorm?

Voor wie is het bedoeld?

Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen’ is bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Het netwerk van Amsterdam Economic Board – met onder meer de Board– en Network Councilleden – maakt hiervan een belangrijk deel uit. Zij zijn de beslissers in de Metropool Amsterdam, die werkelijke verandering in gang kunnen zetten.

Wanneer is het klaar?

Burgemeester Femke Halsema presenteert het concept-pamflet tijdens State of the Region op 11 juli, dé netwerkdag in de Metropool Amsterdam.

Wat gebeurt er daarna?

Met dit eerste concept van dit pamflet geven we verder vorm aan noodzakelijke keuzes en we maken stappen om die in gang te zetten. Dat moet gaan leiden tot andere (investerings)keuzes van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de Metropool Amsterdam.

Ook dient het onder meer als input voor het aangescherpte koersdocument van Amsterdam Economic Board en een nieuwe MRA Agenda. (Via deze links zijn de actuele versie van ons koersdocument en de huidige MRA Agenda te vinden.)

Interesse in meedoen?

Wil je meewerken aan de totstandkoming van het pamflet? Meld je dan bij Lia Hsu.

Neem contact op

Lia Hsu | Amsterdam Economic Board

Strategisch Adviseur
Amsterdam Economic Board

Antonio Carretero de Jong | Amsterdam Economic Board

Adjunct-Directeur
Amsterdam Economic Board

Claire Teurlings | Amsterdam Economic Board

Lead Circulaire Economie
Amsterdam Economic Board

Delen

Sluit je aan bij Amsterdam Economic Board

Wil je Amsterdam Economic Board beter leren kennen en weten wat je met jouw organisatie nog méér kunt doen voor een slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen? Bekijk dan de mogelijkheden en doe mee!