Zwembandjes voor schone zeeën

Terwijl de oceanen gevoed worden met een toenemende stroom plastic afval en de waarschuwingen voor een naderend grondstoffentekort zich opstapelen dienen zich meer en meer mogelijkheden aan voor pionierende ondernemers die tegen deze stroom in durven te zwemmen.  Gilles Dillen van subsidieadviesbureau Hezelburcht, maakte voor ons een kort en snel overzicht van de grootste subsidieregelingen en aftrekposten die ter ondersteuning zijn bij de meest gehoorde ambities op het gebied van circulaire economie.

Doordat de noodzaak voor een schonere en efficiëntere economie zo prangend wordt, schieten de duurzame en maatschappelijk verantwoorde initiatieven uit de grond. Nederland heeft zich tot doel gesteld in 2050 volledig circulair te zijn en netto geen broeikasgassen uit te stoten. Waar het voor beginnende en pionierende ondernemers vaak lastig laveren is tussen de druk om financieel te presteren en de vele externaliteiten aan te pakken, ontstaat een steeds uitgebreider instrumentarium waar zij gebruik van kunnen maken.

Naast de eerder op deze website gepubliceerde LIFE-subsidies van de Europese Commissie (EC) zijn er nog vele verschillende programma’s beschikbaar. Voor grootschalige (internationale) samenwerkingsverbanden zijn er meerdere calls binnen de klimaatacties van innovatieprogramma Horizon 2020 (H2020). Deze richten zich op hergebruik van grondstoffen in stedelijke gebieden en het koppelen van economische voorspoed aan klimaat- en ecosysteemverbeteringen. Daarnaast zijn er programma’s voor innovatieve MKB-ers die willen innoveren (SME Instrument) of een Europese samenwerking voor ogen hebben (Eurostars). Om tot een gedegen marktafzet te komen bestaan er diverse regelingen die zich richten op opschaling en verbreding van de bedrijfsactiviteiten zoals het Fast Track to Innovation (FTI).

Ook de Nederlandse overheid en de provincies maken steeds meer instrumenten beschikbaar voor duurzame ondernemers. Zo ondersteunen de 12 provincies haalbaarheid en onderzoeksprojecten voor trajecten die financiële en technische risico’s met zich meebrengen. De Nederlandse Rijksoverheid stimuleert aan de hand van de NWO onderzoeksprogramma’s naar nieuwe productieprocessen en bedrijfsmodellen die de circulaire economie op weg dienen te helpen. Daarnaast zijn er fiscale aftrekposten voor R&D medewerkers en fiscale instrumenten zoals de Innovatiebox om de belastingdruk op innovaties te verlagen.

 

De Amsterdam Economic Board wijst ondernemende durfallen graag op de vele mogelijkheden, maar het is vrijwel onmogelijk de gehele lijst aan actieve en aanstaande regelingen hier te behandelen. Alle signalen wijzen erop dat de overheid wil dat duurzame ondernemers zich in de plastic soep gaan roeren.