Warmtenetten zijn duurzaam alternatief voor aardgas

TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam.

Een warmtenet is een uitgebreid netwerk van leidingen met warm water afkomstig van verschillende warmtebronnen. Bijvoorbeeld restwarmte van een fabriek of warmte van een (afval)energiecentral komt de woning meestal binnen met een temperatuur van 70°C en gaat terug naar de warmtebron met een temperatuur van ongeveer 40°C. Omdat deze warmte niet altijd gezien wordt als duurzaam, is er een CO2-ladder ontwikkeld.

In de CO2-ladder staat biomassa uit de regio bovenaan met 13 kilogram CO2-uitstoot per gigajoule, direct gevolgd door geothermie met 20 kg per gigajoule. Ter vergelijking is ook de individuele CV-ketel bij mensen thuis opgenomen. Deze is  met 61 kilogram CO2-uitstoot het meest vervuilend. Zelfs de warmte uit een kolencentrale (hiervan is geen sprake in de MRA) heeft een lagere CO2-uitstoot.

Afscheid van aardgas

Het is inmiddels Rijksbeleid geworden: we gaan afscheid nemen van aardgas in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat bedrijven, corporaties en particulieren op zoek moeten naar een alternatieve manier van verwarmen. Dat kan met zogeheten all-electric oplossingen, waarbij woningen vergaand worden geïsoleerd in combinatie met een warmtepomp. Woningen en bedrijven kunnen ook worden aangesloten op een collectief warmtenet. Het grote voordeel van zo’n ‘hogetemperatuurwarmtenet’  is dat de bestaande radiatoren behouden kunnen worden en er niet vergaand geïsoleerd hoeft te worden.  Warmtenetten zijn een relatief goedkope oplossing voor moeilijk te isoleren, stedelijke woningen, waaronder hoogbouw.

Verder verduurzamen

Met warmtenetten kunnen grootschalig en relatief snel vele duizenden woningen tegelijk van het aardgas af worden gehaald. De reeds bestaande warmtenetten in de Metropoolregio Amsterdam zijn nog niet 100% CO2-neutraal, maar verschillende netten komen wel in de buurt. De partijen in het programma Warmte en Koude in de MRA zien het als hun taak om de warmtenetten niet alleen uit te breiden maar ook verder te verduurzamen in de nabije toekomst. Daar worden nu volop plannen voor gemaakt.

 

Lees  hier het hele rapport van TNO/ECN ‘Warmteladder voor MRA’

Download hier de brochure  ‘De Duurzaamheid van warmtenetten’.

 

De Board is één van de 32 partners in het warmte en koude programma.