Versoepelde regeling ondernemerschap internationaal talent

Internationale studenten en wetenschappers van buiten de EU/EER mogen sinds 1 april 2017 naast hun studie of onderzoek aan de slag als zelfstandige. Door de verruiming van de regelgeving wordt het eenvoudiger om meer talent aan te trekken van buiten Europa.

Gewijzigde arbeidsmarktaantekening

Voor mensen uit niet EU/EER-landen gelden er in beginsel strenge regels om hier te mogen werken. Per 1 april 2017 is een uitzondering gecreëerd voor het verrichten van arbeid als zelfstandige door studenten en kennismigranten. Het staat hen nu vrij om zonder extra vergunningsverplichtingen arbeid als zelfstandige te verrichten. Daarnaast zijn wetenschappers nu zelfs volledig vrij om te werken naast hun onderzoek. Het staat hen dus vrij om elke vorm van arbeid te verrichten (als zelfstandige, in loondienst en als vrijwilliger).

De nieuwe arbeidsmarktaantekening

Op de verblijfsvergunning staat sinds 1 april de nieuwe arbeidsmarkt aantekening vermeld:

  • Kennismigrant: ‘Arbeid als kennismigrant en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV’
  • Wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG: ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’
  • Houder van een Europese blauwe kaart: ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’
  • Studie: ‘TWV vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan.’

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Voor studenten betekent dit dat zij naast hun studie en bijbaan van maximaal 10 uur per week, vrij zijn om arbeid als zelfstandige te verrichten.
  • Voor kennismigranten en houders van een Blauwe kaart houdt dit in dat zij naast hun werkzaamheden voor hun werkgever, op basis waarvan ze de verblijfsvergunning hebben ontvangen, arbeid als zelfstandige mogen verrichten.
  • Voor hen die een verblijfsvergunning hebben voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van 2005/71/EC betekent het dat zij alle andere vormen van werkzaamheden mogen oppakken naast hun onderzoek.

Voor al deze vreemdelingen geldt dat ze wel moeten blijven voldoen aan de voorwaarden van hun verblijfsvergunning.

Overgangsrecht

Voor personen die vóór 1 april 2017 beschikten over een verblijfsvergunning zoals hierboven genoemd is er overgangsrecht. Ook zij mogen als zelfstandige werken.