The Things Network: impact MRA prijsvraag digitale economie

In 2016 hebben de overheden in de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met de Board een prijsvraag digitale economie uitgezet. The Things Network was één van de winnaars die met een bedrag van € 500.000 aan de slag ging om het eerste – open en gratis te gebruiken – Internet of Things data netwerk ter wereld te ontwikkelen. Nu, twee en een half jaar later, kijken we wat er van deze ambitie is gerealiseerd en welke lessen zijn geleerd.

Doel en aanpak

The Things Network won de eerste MRA prijsvraag met de ambitie om een nieuw open sourced Internet of Things (IoT) data netwerk te ontwikkelen, gebaseerd op LoRaWAN.LoRaWAN is een technologie voor langeafstandscommunicatie met groot bereik, weinig vermogen (laag batterijverbruik) en beperkte bandbreedte. Hiermee is LoRaWAN uitermate geschikt voor Internet of Things toepassingen waarbij data wordt uitgewisseld tussen verschillende objecten, zonder gebruik te hoeven maken van 3G of Wifi. Start was een pilot met 10 organisaties – waaronder Deloitte, Waag, Rockstart – om samen te investeren in een eigen dekkend netwerk voor Amsterdam. In vier weken tijd is dit netwerk gebouwd waarop iedereen gratis gebruik kon gaan maken voor IoT diensten. Denk aan slimme straatverlichting, vuilniscontainers en parkeerplekken, maar ook aan sensoren die metingen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast doen. Met dit succesverhaal is The Things Network vervolgens de wereld in gegaan om anderen te inspireren en te stimuleren om soortgelijke netwerken uit te rollen in steden wereldwijd. Dit heeft geleid tot nu ruim 800 steden met actieve communities van meer dan 60000 ontwikkelaars die samen meer dan 6000 gateways wereldwijd in de lucht houden.

Open source

Leidend in de visie van The Things Network is de open source benadering om hiermee een wereldwijd IoT netwerk te bouwen voor én door gebruikers. De community dus zelf het werk laten doen, want de deelnemers investeren zelf in de zendapparatuur en creëren daarmee voor iedereen toegankelijke connectiviteit. De impact is enorm: elke week komen er circa 100 netwerken bij. Het zwaartepunt ligt in West-Europa met Nederland voorop.

Verdienmodel

Voor deze open source netwerken kunnen bedrijven applicaties ontwikkelen. Hierin zit ook het commerciële verdienmodel. Met het geld van de MRA prijsvraag heeft The Things Network de benodigde software ontwikkeld om het netwerk te kunnen draaien. Deze software moet flexibel, schaalbaar en robuust zijn om te kunnen concurreren met commerciële bedrijven in de wereldwijde LoRaWAN markt. Daarnaast begeleidt The Things network ook bedrijven in consultancy trajecten bij LoRaWAN implementaties. Inmiddels is The Things Network wereldwijd een ‘household brand’ voor LoRaWAN geworden en bedient het bedrijf meer dan 100 klanten.

Impact

The Things Network is dankzij de middelen uit de prijsvraag uitstekend gepositioneerd voor de aankomende IoT golf richting het verbinden van miljarden apparaten. Mede dankzij de prijsvraag ligt er nu een wijd vertakt netwerk in Amsterdam dat gebruikt kan worden voor allerlei toepassingen. Voorbeelden van al lopende toepassingen:

  • Smart parking oplossingen met behulp van parkeersensoren voor vrachtwagens in de haven, in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam.
  • Controle op afvoer van regenwater vanaf kantoorgebouwdaken die water kunnen vasthouden via sensoren, in samenwerking met Waternet.
  • Laagdrempelig maken van technologie voor bewoners door hen zelf sensoren te laten plaatsen voor meten van waterkwaliteit en deze data via een LoRaWAN netwerk te versturen, in samenwerking met Waag Society.

The Things Conference

Een andere grote impact is de organisatie van The Things Conference in Amsterdam. Dit is het grootste mondiale LoRaWAN event dat op 31 januari en 1 februari wordt gehouden. Vorig jaar trok dit 700 deelnemers wereldwijd, dit jaar wordt gemikt op 1500 tot 2000 deelnemers. Naast de directe economische impact voor de MRA (bestedingen) worden hier de nieuwste technologische toepassingen getoond die ook oplossingen kunnen bieden voor de grootstedelijke uitdagingen van de Metropoolregio Amsterdam.

Nieuwe MRA prijsvraag in 2019

Dit jaar zullen de MRA overheden een nieuwe prijsvraag uitzetten gericht op de Board uitdaging digitale connectiviteit. De focus van deze prijsvraag zal liggen op de ontwikkeling van een open markt voor data die betrouwbare uitwisseling van data mogelijk maakt en waarbij de eigenaar zeggenschap houdt over zijn data. Zodat samenwerkende organisaties met data kunnen bijdragen aan oplossingen voor een slimme, groene en gezonde regio.

Meer weten?

Lees meer over een open markt voor data

Met de Amsterdam Data Exchange (AMDEX) werkt de Board samen met andere partijen aan het oplossen van het probleem dat veel organisaties wel data willen delen, maar niet altijd kunnen. Hoe zorg je ervoor dat je alleen data deelt met partijen die je vertrouwt, hoe zorg je dat zij alleen die data krijgen die je wil delen, hoe ga je om met betalingen hiervoor, hoe gaan we om met disputen? Met de Amsterdam Data Exchange willen we een neutraal model bieden dat dit mogelijk maakt, waarbij autonomie van de deelnemende partijen vooropstaat. Alleen zij zijn eigenaar van hun data en bepalen wat daarmee gedaan wordt.