Subsidies stimuleren circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is een politiek hot item, één die ook steeds meer begint te leven en geïntegreerd raakt in onze samenleving. Van recyclen tot het besparen op materialen en energie tot aan het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. De circulaire economie is happening en Metropoolregio Amsterdam neemt hierin een voortrekkersrol! Een belangrijke versneller van deze transitie zijn subsidies. Hoewel de meesten van ons de subsidieklok wel hebben horen luiden, zijn er maar weinigen die weten waar de klepel hangt.

Goede initiatieven gesteund d.m.v. subsidies

Zoals gezegd wordt de transitie naar een circulaire economie nagestreefd door onze overheid. De overheid die zich ook weer moet conformeren aan de klimaatafspraken die zijn gemaakt, voor het laatst in Parijs. Het doel is een forse CO2-reductie. Het behalen van dit doel in de daarvoor gestelde periode gaat niet lukken zonder nieuwe producten, processen en methodieken en ook niet zonder een maatschappij die hierin wil investeren. Het is dus belangrijk dat goede initiatieven gesteund en aangewakkerd worden en dat de acceptatie van nieuwe technieken versneld wordt. Subsidies worden hiervoor ingezet om bedrijven te stimuleren in hun innovatieprojecten en investeringen.

Twee belangrijke subsidiestromen

Subsidie die worden ingezet voor de transitie naar een circulaire economie zijn gericht op innovatie en investeringen. Innovaties zodat we toegang krijgen tot technieken en producten die ons energie- en grondstoffenverbruik reduceren, hergebruik mogelijk maken én nieuwe manieren van energieopwekking realiseren. Investeringen zodat we de innovatieve, maar vaak nog duurdere technieken en middelen wél gaan gebruiken.

Innovatiesubsidies

Ondernemers die nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelen kunnen subsidie aanvragen. Per subsidieprogramma wordt bepaald welke mate van innovatie vereist is. Zo is er een loonkostensubsidie wanneer een ontwikkeling innovatief voor eigen bedrijf is, maar ook een subsidie voor nieuwe producten e.d. die in Nederland innovatief zijn, of projecten die op Europees niveau de zogenaamde state of the art overtreffen.

Deze subsidies zijn zeer belangrijk om nieuwe technieken te realiseren die de circulaire economie mogelijk maken. Zowel risicovolle R&D-trajecten, waarin een techniek ontwikkeld moet worden, als demonstratieprojecten en proeftuinen, waarin een techniek in de praktijk getest en getoond kan worden, worden gestimuleerd.

Investeringssubsidies

Duurzame technieken en middelen, die onder andere een circulaire economie in de praktijk realiseren, worden aantrekkelijk gemaakt middels subsidies. Deze subsidies zijn beschikbaar voor ondernemers die investeren in fysieke middelen om hun bedrijfspand en/of -proces te verduurzamen. Dit begint al bij LED-verlichting of het beter isoleren van een pand, tot aan het plaatsen van zonnepanelen of een biomassaverbrandingsinstallatie. Ook zaken als warmtepompen, pelletkachels, warmteterugwinningsinstallaties, waterbesparende installaties en mobiele machines worden gesubsidieerd indien ze een energie- of milieubesparing realiseren. Voor het opwekken van groene energie, denk aan zonne-energie, windenergie, energie uit biomassa, etc., is ook subsidie beschikbaar.

Subsidieverstrekkers

Overheden op verschillende niveaus verstrekken subsidies aan onder andere ondernemers: Gemeenten, Provincies, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Europese Unie. Ook is Nederland opgedeeld in vier regio’s (Noord: Friesland, Groningen, Drenthe – Oost: Overijssel, Gelderland – Zuid: Limburg, Noord-Brabant, Zeeland – West: Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland) welke weer Europese gelden verdelen over de partijen en initiatieven die hun specifieke regio ten goede komen. Voor alle regio’s geldt dat er een specifieke focus en ook een significant budget wordt vrijgemaakt voor projecten die bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme economie.

Er zijn fiscale programma’s die bedrijven via een belastingvoordeel stimuleren; subsidieprogramma’s die een percentage van de kosten financieren én er zijn prijsvragen/aanbestedingen die voor een vast bedrag een project stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de competitie Upcycle City die is uitgeschreven door Metropoolregio Amsterdam, gemeente Almere voor innovatieve plannen inzake het gebruiken van de reststromen van de stad voor nieuwe producten.

Hoeveel subsidie?

De logische vraag is: what’s in it for me?

Wanneer je als bedrijf gaat investeren in circulair ondernemen en/of het ontwikkelen van technieken en methodieken om dit te kunnen, dan loont het zich om jouw specifieke subsidiemogelijkheden uit te zoeken.

Ter illustratie tref je hier een overzicht van verschillende subsidieprogramma’s en de te verkrijgen subsidie.

Dit overzicht is verre van volledig, maar geeft enige inzage in welke verschillende subsidie-mogelijkheden er zijn voor ondernemend Nederland op gebied van circulaire economie.

Ik ben of ga circulair ondernemen en wil subsidie, hoe regel ik dat?

Wanneer je (meer) circulair wilt gaan ondernemen of een goed idee hebt om dit zelf en/of als maatschappij te gaan doen, raadpleeg dan tijdig een subsidiespecialist. Waarom?

  1. “Door de bomen het bos niet meer zien” is dé omschrijving van het subsidielandschap. Een specialist is op de hoogte van de subsidieprogramma’s die voor jou relevant zijn. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk.
  2. Elk subsidieprogramma heeft een andere deadline. De meeste subsidie moeten vooraf aangevraagd worden, maar enkele kunnen alleen achteraf aangevraagd worden. Bij de ene subsidie mag het project nog niet begonnen zijn, bij de ander moet een getekende overeenkomst al meegestuurd worden met de aanvraag.
  3. Elk programma’s heeft ook z’n eigen voorwaarden wat betreft de aanvrager, de kosten die in aanmerking komen, de technische vereisten van een investering, de duur van een project, etc. Wanneer je hier niet goed van op de hoogte bent, kun je de plank misslaan en de subsidie gedeeltelijk of in z’n geheel mislopen.
  4. Het kan zijn dat een project niet als geheel binnen één subsidieprogramma past. In dat geval kunnen meerdere potjes worden aangeschreven, maar hierbij moet wel opgelet worden dat er niet voor dezelfde kosten subsidie wordt aangevraagd. Hoewel, een specialist is op de hoogte van de uitzonderingen en dus de mogelijkheden om wel ‘dubbel’ subsidie te ontvangen voor jouw project.
  5. Subsidies aanvragen is een vak apart, met eigen spelregels. Ken je de spelregels en weet je dit op een slimme wijze in te zetten, dan behaal je het beste resultaat.

Amsterdam Economic Board

De Board is actief op het gebied van Circulaire Economie, bekijk hier de projecten binnen deze grootstedelijke uitdaging. De speerpunten waar de Board zich binnen Circulaire Economie op richten vind je hier.

Wil je meer weten over EU-subsidies, bekijk de Board EU Routekaart voor EU-subsidies.

Vraag

Zouden subsidies jou enthousiasmeren en/of stimuleren om circulair te gaan ondernemen? Laat onderaan deze pagina een reactie achter. Ik ga graag met je in gesprek over de mogelijkheden, je kunt me bereiken via lydia@novaconnect.nl.