Notulen expertsessie open markt voor data – 16 oktober 2018