Nina Tellegen spreekt volle zaal toe tijdens PMBvakdag2017

Nina, directeur van de Amsterdam Economic Board, spreekt een volle zaal in Pakhuis de Zwijger toe tijdens de PMBvakdag2017. In een inspirerende sessie geeft ze aan hoe wij als Amsterdam Economic Board innovatie voor een leefbare stad stimuleren.

De volgende inspirerende personen zijn volgens Nina mooie voorbeelden van initiatiefnemers die bijdragen aan innovatie en een leefbare stad:

Floor Ziegler

Floor Ziegler is een bijzondere vrouw en een heel mooi voorbeeld van de transformatie van centraal naar de-centraal, van het heft in eigen hand nemen en initiatieven ontplooien die mensen in hun kracht zetten, die ook de kwetsbaren een plek geven en hen mede-verantwoordelijk maken voor de situatie in hun buurt.

Floor is oprichter van de Noorderparkkamer, een ontmoetingsplek voor de buurt in het Amsterdamse Noorderpark. Floor woonde in de buurt en zag hoe het park verloederde onder andere door de aanwezigheid van een groep alcoholistische zwervers. Ze constateerde ook dat er in de buurt een grote behoefte was aan sociale activiteiten, aan elkaar beter leren kennen. In 2007 besloot ze iets te gaan doen. Ze kon een soort blokhut uit Zwitserland krijgen en haalde die naar het park en begon er op basis van behoeftes uit de buurt tal van activiteiten te organiseren. Naaiclubjes van Marokkaanse vrouwen uit de buurt, een kleine bibliotheek, zangkoren en brassbands en tal van andere ontmoetingen. De alcoholistische zwervers ontpopten zich tot bewakers van het gebouwtje en een paar jaar geleden werd er naast de Noorderparkkamer door middel van crowd funding een buurtbar neergezet.

Met hulp van financiering van fondsen als Stichting DOEN en het stadsdeel Noord kende de Noorderparkkamer een aantal hele goede jaren. Die waren er nooit geweest zonder de enorme inzet van Floor Ziegler. Mensen in de buurt wisten elkaar te vinden, ondernamen samen activiteiten en wisten wat er speelde in de buurt. Dat het moeilijk is dergelijke initiatieven vol te houden blijkt wel uit het feit dat een aantal structurele subsidies werden beëindigd en daarmee de bestaanszekerheid werd aangetast.

Momenteel wordt de Noorderparkkamer verbouwd en in juni zal een frisse herstart worden gemaakt met een nieuwe uitbater. Daarmee zal het van karakter veranderen maar als plek voor de buurt behouden blijven. Floor heeft het altijd zo gewild, iets beginnen, mensen bij elkaar brengen en dan vervolgens overdragen aan anderen die het kunnen overnemen.

Floor gaat verder met het bij elkaar brengen, zo organiseert ze stadswandelingen en is ze bezig met het initiatief dwarszitter, een bankje dat gemeenten kunnen adopteren en waar mensen die iets dwarszit een plek hebben om hun verhaal te doen. ‘Luisteren naar mensen uit interesse, om te weten wat hen dwarszit en er achter te komen waarom zoveel mensen zo boos zijn’.

Floor is iemand die de grote veranderingen om ons heen behapbaar maakt voor mensen, die zorgt voor sociale binding en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een ingewikkelde samenleving waarin sommige mensen het heel moeilijk hebben.

Eben Bayer

Eben Bayer is een Amerikaan uit Upstate New York die in 2006 samen met een klasgenoot aan Rensselaer Polytechnic Institute deelnam aan een Inventor’s Studio Class. Daar ontwikkelde zij hun eerste prototypes. Van landbouwafval en de wortels van paddestoelen ontwikkelde ze een alternatief voor piepschuim. Piepschuim zoals jullie wellicht weten, is een van de meest vervuilende producten in de wereld en eindigt allemaal op vuilnisbelten waar er niets meer van gemaakt kan worden.

In 2008, hij is dan 23 jaar oud, wint Eben met zijn bedrijf Ecovative de Green Challenge, de competitie voor groene start-ups van de Postcodeloterij en wint hij 750.000 dollar om te investeren in het bedrijf. Inmiddels heeft het bedrijf klanten als Dell, Sealed Air, 3M. Inmiddels maken ze ook deurtjes van hetzelfde materiaal als vervanger van MDF en zijn ze in gesprek met Ikea over een grote order.

Waar Floor het heft in eigen hand neemt en iets doet aan de sociale samenhang in de stad door mensen te betrekken die anders vaak aan de zijlijn staan, is Eben bezig van afval nieuwe producten te maken en een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van het afval dat we produceren.

Al zijn verpakkingsmateriaal en kastdeurtjes kunnen na gebruik weer hergebruikt worden. Mensen als Eben zijn een voorbeeld voor veel jonge mensen die op zoek zijn naar een maatschappelijk doel. In mijn werk bij de board kom ik veel jonge talentvolle medewerkers van grote corporates tegen. Zij hebben goede banen, verdienen veel geld maar zijn op zoek naar zingeving en waarde toevoegen. Eben en Floor zijn inspirerende voorbeelden.

En ook omdat ze zo eigen zijn. Ik was in 2008 met Eben op een sjieke receptie in New York, in een prachtig pand aan Fifth avenue bezochten wij een cocktail party van een rijke Amerikaanse familie die iets goed wil doen voor de wereld. Het huis hing vol met moderne kunst en de champagne vloeide rijkelijk. De gasten hadden zich gekleed for the occassion, en Eben verscheen in zijn sjofele broek met zijn hardloopsokken. Jullie kennen ze misschien van die sokken met aparte tenen waarop mensen hardlopen die geen renschoenen aan willen. Ik zag hem binnenkomen en dacht he, hoe ziet hij er nou uit. En tegelijkertijd dacht ik wouw, dat je dat gewoon doet en je niets van de gebruikelijke sociale codes aantrekt. Die eigenzinnigheid en dat buiten de lijntjes kleuren heb je misschien wel nodig om echt doorbraken te bereiken en een voet aan de grond te krijgen in traditionele industrieën als de verpakkingsindustrie.

Floortje Scheepers

Floortje Scheepers is medisch hoofd van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht. Haar specialisme is kinder- en jeugdpsychiatrie. Dr Scheepers is een van de mensen in Nederland die zich bezighoudt met de gepersonaliseerde zorg. Zorg op maat voor patiënten op basis van data verzameld onder duizenden andere patiënten.

Floortje stelt dat de magische driehoek (patiënt-arts-behandeling) gaat veranderen: patiënten willen vooral meedenken, daardoor veranderen dokters in een coach die mensen begeleid in het gezondheidsproces. Data zijn daarbij onmisbaar om gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden. Op basis van onderzoek is bijvoorbeeld ontdekt dat psychiatrische patiënten heel vaak op de vijfde dag van een opname agressief worden. Nu we dit weten, kunnen artsen en ander zorgpersoneel op de derde dag van de opname hier al op inspelen. Door deze data te zien, kan men op tijd ingrijpen en voorkomen dat iemand agressief wordt.

Data verzameld onder duizenden patiënten laten ook zien dat mensen die na hun ziekenhuisopname teruggaan naar een groene omgeving veel beter herstellen dan mensen die naar een omgeving teruggaan waar geen bomen en planten zijn. Moeten mensen die in een betonnen omgeving wonen wel terug naar huis? Of kunnen we iets doen aan het gebrek aan groen? Dat betekent dat je op maat kunt gaan bekijken voor wie wat moet worden geregeld. Als we deze kennis goed gebruiken, dan kan in de toekomst de huisarts via apps en data al een profiel maken en zo een veel beter behandelplan opstellen samen met de patiënt en eventueel de psychiater.

Dit betekent dat we toe gaan naar zorg op maat waarin op basis van data en je persoonlijke gegevens een persoonlijk behandelplan wordt opgesteld dat alleen voor jou van toepassing is. Ik noemde in mijn inleiding al het genenpaspoort dat straks van ons allemaal op internet beschikbaar is en waardoor artsen behandelplannen eerst kunnen uittesten op je avatar en dan op de echte patiënt. De wereld is razendsnel aan het veranderen en wij zullen daar allemaal de gevolgen van ondervinden.

‘Wij leven nu in een tijd van grote transformaties’

Nina Tellegen beschrijft de volgende trends die leiden tot grote transformaties:

Bezit wordt minder belangrijk en we gaan meer delen. Een eigen auto is de stad is heel onhandig en dus zien we een sterke opkomst van deelautosystemen. En waarom zou je allemaal eigen gereedschap kopen als je het ook kan delen via sites als bijvoorbeeld Peerby?

Naast van bezit naar delen is een andere belangrijke trend die van afval naar grondstof. Nu gooien het meeste van wat we gebruiken nog weg maar in 2025 zijn veel grondstofstromen gesloten. Met andere woorden dan denken we voor we iets produceren na over wat we er als we het niet meer willen gebruiken mee willen doen. We zijn daar in deze regio hard mee aan de slag, onder andere vanuit de Amsterdam Economic Board. Een voorbeeld hiervan is vorige week getoond in Nieuwsuur, over de fabriek bij het Afval Energiebedrijf waar uit luiers en ander incontinentiemateriaal producten en energie wordt gewonnen. Een  duidelijk voorbeeld van hoogwaardig recyclen zodat je geen afval meer hebt maar een nieuw product.

Een derde trend is die van centraal naar de-centraal. Voor onze energie zijn we straks niet meer afhankelijk van de grote partijen als NUON en Essent. Die produceren we zelf of kleinschalig in de buurt. We kopen voedsel dat in de buurt is geproduceerd in grote gebouwen waarop meerdere verdiepingen sla, tomaten, paprika etc wordt verbouwd en zijn niet meer afhankelijk van de grote voedselproducenten ver weg van huis. We nemen ook voor wat betreft de samenhang in onze omgeving het heft in eigen hand. We wachten niet langer op de overheid om tal van sociale activiteiten te ondernemen maar gaan het zelf en met elkaar doen. We laten ouderen niet langer vereenzamen maar zorgen er voor dat we weten wie ze zijn en dat ze onderdeel worden van de gemeenschap in de buurt.

Een laatste trend die ik wil noemen is die van collectief naar gepersonaliseerd. Waar we nu nog bijvoorbeeld in de zorg voor een bepaalde ziekte allemaal dezelfde therapie en medicijnen krijgen is dat in 2025 heel anders. Dan hebben we op internet een Avatar van onszelf, een copy van ons genenpaspoort en wordt bij elke behandeling eerst gekeken of die wel aanslaat bij de avatar, als dat het geval is wordt de behandeling ook op onszelf toegepast.

Waar staat Amsterdam om bekend in 2025 aldus Nina Tellegen?

 • De eerste autovrije binnenstad van Europa
 • De digitale hub van de wereld
 • De drukte
 • Een gemengde stad wat betreft inkomen en achtergrond

Wat is het grootste probleem in de stad in 2025?

 • Drukte
 • Luchtvervuiling
 • Verschil tussen arm en rijk
 • Etnische spanningen

Waar moet B&W van Amsterdam prioriteit aangeven de komende jaren?

 • Bestrijden overlast drukte
 • Bouwen van relatief veel sociale woningen
 • Schoon vervoer
 • Toegankelijke zorg

Over Projectmanagementbureau Amsterdam

Bij het Projectmanagementbureau verzorgen meer dan 400 enthousiaste vakmensen het project-, programma- en procesmanagement in de stad. Dit doen zij voor sociale, fysieke en economische projecten en programma’s. Zo werken ze aan de ontwikkeling van de Zuidas, Aanpak Jeugdwerkloosheid, accommodaties voor het EK Atletiek, gezonde schoolgebouwen, IJburg, of de vernieuwing van het Erfpachtstelsel. Heel verschillende projecten, met één ding gemeen: ze dragen bij aan de ontwikkeling van Amsterdam.