‘Meer duidelijkheid nodig over klimaatplannen kabinet’

Opinie | Jacqueline Cramer lid van de Amsterdam Economic Board

Afgelopen vrijdag reageerde het kabinet op de klimaatplannen uit het land. Een goede eerste stap, maar niet voldoende. ­Zolang de Rijksoverheid geen duidelijkheid schept over financiering en benodigde ondersteuning, houden burgers en bedrijven de kaarten tegen de borst. Mijn oproep is daarom: overheid schep meer duidelijkheid. | Bron: Parool

De transitie naar een duurzame energievoorziening is een mega-opgave. We moeten in rap tempo op schone energiebronnen overschakelen: zon, wind, waterstof, biogas, warmte en koude bronnen, bodemenergie,  industriële restwarmte, et cetera.

De daarvoor benodigde infrastructuur gefaseerd in de tijd aanleggen is een overheidstaak. Nationaal moeten de hoofdlijnen worden vastgesteld. En regionaal moet in samenwerking met de netbeheerders worden bepaald hoe vraag en aanbod van duurzame energiebronnen op elkaar worden afgestemd.

Lees verder op de website van Het Parool.