Make IT Work door EU uitgeroepen als Best Practice digitale skills

De EU heeft digitale vaardigheden nodig

De Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving heeft Make IT Work, het omscholingsproject van de Hogeschool van Amsterdam, geselecteerd als het modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden. Dit is afgelopen juni, tijdens het Digital Assembly Event in Sofia, Bulgarije bekend gemaakt.

Het Make IT Work-programma leidt niet-IT-universitair afgestudeerden in Nederland op voor nieuwe carrières in de IT. Tegelijkertijd krijgen werkgevers in de fast-track trainingspartnerships toegang tot de hoogwaardige specialisten die ze nodig hebben voor hun dienstverlening en groei.

Er zijn vele manieren waarop we digitale vaardigheden onder de EU-burgers kunnen bevorderen. Het is belangrijk dat we best practices uit heel Europa delen; zo kunnen we zien wat goed werkt in het ene land en  dat kopieren in andere landen. Met de gewenste  aanpassing aan de specifieke lokale behoeften en eisen. De Europese Commissie heeft, met de bijdrage van de Digital Champions, vastgesteld dat Make IT Work een van de Model Projecten is die een inspiratie kunnen zijn voor andere soortgelijke initiatieven, die ook zouden kunnen worden ondersteund door het Europees Sociaal Fonds.

Rol van de Amsterdam Economic Board

De Board was een van de eerste partijen die bij de Europese Commissie bij toenmalige Eurocommissaris Neelie Kroes een Pledge bij de Grand Coalition for Digital Jobs & Skills indiende namens de Metropoolregio Amsterdam en is mede-initiator van de coalitie voor digitale vaardigheden en banen in de EU.

 

Board pitcht in EU-verband over Digital Skills & Jobs

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan het adaptieve vermogen van de arbeidsmarkt.