Lang leve leren!

House of Logistics motiveert logistiek medewerker van de toekomst

Het Regioplan Werk maken van Talent is gericht op het optimaal benutten van talent op de arbeidsmarkt in de regio Amsterdam. De afgelopen vier jaar zijn tien maatregelen uitgevoerd om talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. In de aanloop naar het Werkevent op 30 mei hebben we alle projectleiders gevraagd naar het verloop en de resultaten van het project en hun lessons learned. Aan het woord is Milo Stokman van ROC Amsterdam, projectleider van House of Logistics.

House of Logistics is een samenwerking tussen bedrijven en ROC’s in de regio om met het opzetten van een nieuwe leercultuur de logistiek vakman van de toekomst te ontwikkelen.

Wat was de opzet van jullie project?

“Binnen de logistiek gebeurt ontzettend veel op het gebied van technologie, digitalisering en automatisering. Voor medewerkers in deze sector is het heel belangrijk dat zij zich voortdurend blijven ontwikkelen om aansluiting te houden binnen hun bedrijf en eventueel ook daarbuiten: een leven lang leren dus. Onder die vlag wilden we een traject opzetten dat een bijdrage levert aan de duurzame inzetbaarheid van de logistiek vakman.

Onze opdracht was om zestig mobiliteitsscans uit te voeren en tien ontwikkeltrajecten en één leerroute te ontwikkelen.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?

“We zijn allereerst de concrete vraag gaan ophalen in de sector. We hebben diverse logistieke bedrijven bezocht en hen gevraagd naar hun ervaringen en aanpak op het gebied van een leven lang leren. Bedrijven bleken daar geen goed antwoord op te hebben. Grotere bedrijven hebben hun opleidingstrajecten wel beter op orde dan kleinere, maar de meeste bedrijven komen pas in actie als het probleem er al is: als er gereorganiseerd moet worden en mensen moeten worden doorgeplaatst, of als er medewerkers uitvallen.

Na die gesprekken met werkgevers, directie, management en medewerkers kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk helemaal geen behoefte was aan nieuwe leertrajecten of opleidingen. Daar zijn er namelijk meer dan genoeg van, en goede ook. De echte vraag was: hoe krijg je mensen überhaupt weer aan het leren? De sector heeft behoefte aan interventies: logistiek medewerkers moeten weer wíllen leren. Ze moeten eerst in de leerstand komen en gemotiveerd raken, voordat ze openstaan voor bestaande ontwikkelingsmogelijkheden. Hbo’ers en wo’ers weten wel waar ze moeten aankloppen  om door te leren. Maar mbo’ers, zeker veertigers en vijftigers die al twintig, dertig jaar aan het werk zijn, hebben vaak geen goede ervaringen met leren en zitten er niet op te wachten om weer de schoolbanken in te moeten. Daar moet ook management en directie zich bewust van worden. Daarom besloten we, in overleg met de Board, af te wijken van het originele projectplan en ons te richten op het stimuleren van die leerstand.”

[Artikel gaat verder onder de video]

Wat heeft het opgeleverd?

“We hebben uiteindelijk wel zestig mobiliteitsscans uitgevoerd. We ontdekten dat veel logistiek medewerkers onzeker zijn over hun toekomst. Ze willen best leren als dat ze vooruit helpt, maar de manier waaróp maakt nogal uit. De één leert beter uit een boek en de ander in de praktijk. Omdat logistiek medewerkers zich regelmatig moeten laten hercertificeren zit het vakinhoudelijk vaak wel goed, maar het zit hem juist in het aanleren van nieuwe, essentiële vaardigheden: digitalisering, automatisering én soft skills als communiceren en samenwerken. Ook bleek dat medewerkers niet weten waar ze kunnen aankloppen met een ontwikkelingsvraag en andersom weet het management niet hoe ze die vraag bij hun medewerker kunnen ophalen, laat staan beantwoorden.

Op basis van deze inzichten hebben we tien ontwikkeltrajecten, eigenlijk interventies, ontwikkeld voor directie, managers en werknemers. De trajecten bestonden onder meer uit workshops over persoonlijke drive en vitaliteit: wat drijft iemand, waar wordt iemand echt gelukkig van? Dat waren heel mooie, ontwapenende sessies. Vitaliteit bleek een belangrijk issue: is iemand tot zijn 67e fysiek in staat om dit werk te blijven doen? En zo niet, wat voor werk dan wel?

We hebben ook een uitwisseling tussen bedrijven gefaciliteerd, bijvoorbeeld tussen KLM en het VUmc om medewerkers te laten zien hoe de verschillende logistieke werkvelden te laten zien. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het belang van gezondheid en een leerroute ontwikkeld die medewerkers meeneemt van ‘onbewust bekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’.

Tot slot hebben we vijftien mensen een opleidingsvoucher van €1000,- aangeboden die ze zelf mochten besteden. Maar dat bleek ontzettend moeilijk: we kregen maar van drie mensen een reactie. Dat geeft wel aan hoe belangrijk die stap daarvoor is: mensen moeten eerst in de leerstand komen, voordat ze überhaupt kunnen bedenken waar ze zich in zouden willen ontwikkelen. Het werd ons heel duidelijk dat je mensen daarbij echt moet helpen. En dat áls ze eenmaal in de leermodus zitten, ze ook de smaak te pakken krijgen, dan willen ze vaak nog een niveau hoger als ze zien dat daar nog meer kansen liggen. Maar dat is echt een gedragsverandering, die veel tijd en moeite kost en daarom goed begeleid en gemotiveerd moet worden.”

Hoe gaat het nu verder?

“Het project is vorig jaar juli afgerond. Op dit moment worden de trajecten niet meer actief ingezet.”

Lessons learned?

“Eerst de vraag ophalen, dan pas de opdracht vormgeven. Het inventariseren in de eerste fase kostte veel tijd en uiteindelijk bleek dus dat we iets anders gingen opleveren dan in eerste instantie de bedoeling was. Daarom hadden we daarna te weinig tijd om het hele – aangepaste – project binnen de subsidieduur te ontwikkelen en dat is eigenlijk zonde.”

Tijdens het Werkevent op 30 mei vieren we de afronding van Werk Maken van Talent en blikken we met alle partijen terug én vooruit. Kom ook. Deel kennis, wissel ideeën uit en maak werk van talent!

Auteur: Ronne Theunis

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan het adaptieve vermogen van de arbeidsmarkt.