Verschillende financieringsvormen voor duurzame stadslogistiek

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) brengt bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in het streven naar het emissievrij maken van al het stedelijk vervoer in 2025. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Dat doen ze onder andere door het uitvoeren van subsidies en financieringsregelingen die bijdragen aan emissievrije stadslogistiek, vertelt Ruud Dwars, senior adviseur Duurzame Mobiliteit bij RVO.nl.

“RVO.nl is hét subsidieloket van Nederland. Als uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid is ons doel om bij te dragen aan duurzame mobiliteit. De Green Deal ZES is een belangrijke versneller van dat proces, omdat het gaat over innovaties in bijvoorbeeld voertuigontwikkeling, brandstoffen en distributieconcepten. Wij begeleiden ondernemers bij het onderzoeken en aanvragen van diverse financieringsvormen voor die innovaties. Bij de ondertekening van de Green Deal ZES is in principe geen extra budget beschikbaar  gesteld. De bedoeling was om binnen het bestaande instrumentarium geld vrij te maken voor het uiteindelijke doel: emissievrij stadsvervoer. Alle betrokken partijen zijn nu aan het kijken hoe ze dat kunnen invullen en in veel gevallen kan RVO.nl ze daarin begeleiden”.

Verschillende financieringsvormen

Er zijn diverse financiële regelingen beschikbaar op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, voor ondernemingen in verschillende fases. Denk bijvoorbeeld aan startsubsidies voor onderzoek & ontwikkeling of voor pilots, en aan leningen voor bedrijven in de marktintroductiefase. Als ondernemers willen weten voor welke regeling of subsidie hun (aankomende) onderneming in aanmerking komt, kunnen ze op RVO.nl de subsidiewijzer doorlopen.

Ook binnen de Metropoolregio Amsterdam gelden verschillende Nederlandse en Europese financieringsvormen voor duurzame ondernemingen. De gemeente Amsterdam biedt bijvoorbeeld subsidie voor de aanschaf van elektrische bedrijfsvoertuigen. In december 2017 heeft de Rijksoverheid een belangrijke regeling in het leven geroepen: DKTI-Transport (Demonstratieregeling KlimaatTechnologieën en -Innovaties in Transport). Daarmee kunnen ondernemers, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties subsidie krijgen voor transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot. Voor deze regeling is voor 2017/2018 bijna 30 miljoen euro vrijgemaakt.

Duurzame transportoplossingen

DKTI-Transport bestaat uit twee ‘luiken’: cofinanciering enerzijds en ondersteuning van diverse proeftuinen anderzijds. De cofinanciering richt zich op lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen. Elektrisch rijden kan op twee manieren: op een accu of op waterstof, dat in je auto wordt omgezet in elektriciteit. Op dit moment zijn er in Nederland nog maar drie waterstoftankstations, maar de ambitie van het Rijk is om in 2020 twintig stations te hebben.

Op één tank waterstof kun je net zo ver rijden als op een benzine- of dieseltank, maar je kunt nu dus bijna nergens tanken. Het is een kip-ei-situatie: als er te weinig tankstations zijn, komen er geen waterstofvoertuigen bij, maar als er niet genoeg voertuigen zijn, komen er ook geen tankstations bij. Om die impasse te doorbreken, is DKTI-Transport ingezet. Door deze regeling en aanvullende Europese cofinanciering, komen er in Nederland binnenkort negen waterstoftankstations bij. Daar kunnen dan straks niet alleen personenauto’s, maar ook bijvoorbeeld vuilniswagens, bussen en bestelauto’s tanken. Het is de bedoeling dat in Amsterdam vanaf 2019 drie vuilniswagens op waterstof gaan rijden. Dat is een kleine, maar belangrijke stap naar een emissievrije regio.

Het andere luik van DKTI-Transport richt zich op financiële ondersteuning van diverse proeftuinen op het gebied van duurzame transportoplossingen. Een commissie heeft de initiatieven beoordeeld die dit jaar zijn aangemeld voor subsidie, en daarbij is de kans groot dat er verschillende  Amsterdamse projecten zullen worden gehonoreerd. Eind mei wordt de definitieve selectie bekend. Ook daarmee geeft DKTI-Transport een belangrijke impuls aan de Green Deal ZES binnen de regio.

Europese geldbronnen

De Europese Unie werkt met financiële kaders van zeven jaar. Een belangrijke Europese geldbron is CEF (Connecting Europe Facility) Transport, een subsidieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk. Ondernemers kunnen bij CEF Transport projectvoorstellen indienen om tot 20% van hun duurzame investering te laten subsidiëren.

Als een onderneming nog in de onderzoeksfase zit, kan men bijvoorbeeld aankloppen bij Horizon 2020, een researchprogramma. Andere Europese en Nederlandse regelingen zijn te vinden in onze subsidiewijzer.

Systeemsprong

Er lopen al heel veel projecten en er is veel goede intentie. Maar we hebben nog een lange weg te gaan naar emissievrij vervoer en volledig afscheid van fossiele brandstoffen. Dat is echt een systeemsprong, vergelijkbaar met de afschaffing van aardgas. Zero emission is vooral ook een politiek vraagstuk, dat gaat over beleid. Welke financiële regelingen worden beschikbaar gesteld en hoe streng worden de stedelijke milieuzones ingericht? Welke partijen hebben straks nog toegang tot de stad? Dat zijn belangrijke drivers richting zero emission.

Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland denkt actief mee, maar geeft ook aan dat 2025 voor hen te snel komt. Om emissievrij te gaan rijden, moeten ze alle voertuigen vervangen en dat is op dit moment simpelweg nog veel te kostbaar. Met name door de andere laadinfrastructuur en aandrijftechnieken, is een elektrische vrachtwagen nu nog zo’n vier keer zo duur als een diesel. Daar ligt dus een geweldig grote financiële opgave, die niet enkel door subsidies opgelost kan worden.

Opschalen

Door de schaal van duurzame logistiek te vergroten, gaan de marktprijzen omlaag. Daar wordt aan gewerkt: zo heeft Schiphol onlangs honderd elektrische bussen in gebruik genomen en ligt er een bestuursakkoord waarin aanbestedende overheden toezeggen alleen nog maar elektrische voertuigen in te willen zettten. VDL Groep – om maar één van de belangrijke producenten te noemen – gaat deze voertuigen daarom nu op steeds grote schaal produceren en als andere leveranciers zich daarbij aansluiten, zal de prijs vanzelf zakken. Door het toenemende gebruik van elektronische personenauto’s zijn de kosten nog steeds dalende en de verwachting is dat dat binnen drie tot vijf jaar ook gebeurt bij waterstofvoertuigen.

Als meer gemeenten zich aansluiten bij de Green Deal ZES en zo het volume vergroten, kunnen we op de lange termijn landelijk de systeemsprong maken naar zero emissie.”

 

Tekst: Ronne Theunis