Koplopers in de MRA starten met Circulair Inkopen

‘Een circulaire economie komt pas echt van de grond als de vraag naar circulaire producten substantieel toeneemt door circulair in te kopen!’ Dat is het credo van Jacqueline Cramer, Boardlid en ambassadeur van de uitdaging circulaire economie. De Amsterdam Economic Board is daarom een circulair inkoopinitiatief gestart.

Marktpartijen lopen voorop

Na een succesvolle eerste reeks, organiseert de Board samen met Network Council lid ABN AMRO een learning community voor marktpartijen rond circulair inkopen. Samen met andere vooruitstrevende organisaties leren koplopers alles over circulair inkopen en laten het landen in hun organisatie. Inmiddels hebben diverse Councilleden zich hiervoor aangemeld, waaronder Nuon, Havenbedrijf, AM, Waternet en Rabobank. Wilt u of uw collega ook deelnemen aan deze learning community onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer? Neem dan contact op met Marjolein Brasz.

Vraag naar circulaire producten

De filosofie van de Amsterdam Economic Board is dat een circulaire economie pas echt van de grond komt door de vraag naar producten die circulair ontworpen en geproduceerd worden te stimuleren en substantieel te laten toenemen.

Inspirerende leeromgeving

Door samen te leren en ervaringen te delen staan organisaties en inkopers sterker. Een beproefde leermethode is een Community of Practice, een open en experimentele leeromgeving waarbij de deelnemers een gezamenlijke opgave hebben. Deelnemers komen gedurende een bepaalde periode regelmatig bij elkaar, de samenstelling van de groep is onveranderd en gesprekken vinden plaats in vertrouwelijkheid. De sessies worden geleid door een onafhankelijke voorzitter en de deelnemers zijn degenen die de agenda bepalen. Externe experts worden uitgenodigd indien hier vanuit de deelnemers behoefte aan is.

Resultaten

Een eerste serie bijeenkomsten van de Community of Practice Circulair Inkopen is recent afgerond. De deelnemers hebben gezamenlijk mogelijkheden verkend, het traject van aanbesteden en inkopen volledig doorlopen, de valkuilen leren herkennen en weten te pareren en manieren gevonden om dit in- en extern voor elkaar te krijgen.

Het leertraject biedt veel voordelen.  Vijf aanbestedingstrajecten worden voor eind 2017 uitgewerkt volgens de circulaire principes, deelnemende organisaties committeren zich om voor eind 2018 minimaal 2-3 circulaire inkooptrajecten te starten en deelnemers zijn voornemens om circulaire nieuwkomers in de markt te betrekken bij de aanbestedingstrajecten. Bovendien is er een hecht netwerk ontstaan van inkopers die elkaar goed weten te vinden.

Door gezamenlijk aan de slag te gaan, voorbeelden te delen en door met én van elkaar te leren creëren we een circulaire beweging! Mocht je interesse hebben om aan deze tweede community of practice mee te doen, neem dan contact op met Marjolein Brasz, Business Connector Circulaire Economie, via m.brasz@amecboard.com.