Logistieke hub draagt bij aan schone binnenstad

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) brengt bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in het streven naar het emissievrij maken van al het stedelijk vervoer in 2025. In dat kader hebben betrokken partijen inmiddels diverse mobiliteitsprojecten opgezet. Eén van die initiatieven is de logistieke hub voor duurzame bevoorrading, die is opgezet door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Youtube Twitter Linkedin