Hoe zorgen we voor banen in de toekomst?

Stakeholders House of Skills leggen basis voor een regionaal skillsakkoord.

Meer dan zeventig vertegenwoordigers van overheid, branche-organisaties, onderwijsinstelling en het bedrijfsleven bogen zich op 13 februari in Haarlem over de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. De noodzaak voor een Leven Lang Ontwikkelen wordt door iedereen gevoeld. En het commitment voor een regionaal akkoord is groot. Lees het verslag van de avond geschreven door House of Skills.

House of Skills en de Board

Het netwerk dat ontstaan is vanuit het Boardprogramma Werk maken van Talent is een belangrijke basis geweest voor het opzetten en ontwikkelen van House of Skills. House of Skills richt zich op het bevorderen van de intersectorale mobiliteit en een Leven Lang Ontwikkelen van werkenden in het lager- en middensegment in de Metropoolregio Amsterdam. Doel is deze groep goed voor te bereiden op de toekomstige arbeidsvraag- en ontwikkelingen.

De rol van de Amsterdam Economic Board bij House of Skills is vooral het bieden van een platform en het koppelen van Boardinitiatieven aan House of Skills.

 

Viktor Bos – Challenge Lead Amsterdam Economic Board

Een Leven Lang Ontwikkelen

De Amsterdamse wethouder Economie Udo Kock laat meteen weten dat hij het zeer op prijs stelt om zelf ook een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie. “De noodzaak van House of Skills is evident. De tijd van één baan, voor de rest van je leven is echt voorbij. Toen mijn jongste kind van zeven mij vroeg wat ik dacht dat hij zou worden, zei ik dat ik geen idee had: wat jij wordt, bestaat nog niet! Dat illustreert voor mij waar House of Skills voor staat. We moeten af van de gebaande paden, mensen moet ook op latere leeftijd van baan kunnen switchen. Ik ben blij met de brede groep stakeholders die hier vanavond aanwezig is, dat kan de kwaliteit en effectiviteit van het skillsakkoord alleen maar ten goede komen.”

Ook programmadirecteur Annelies Spork benadrukt het belang van zo’n akkoord. “De werknemer moet zich steeds meer verhouden tot de vraag op de arbeidsmarkt, maar hoe doe je dat? We moeten mensen meer de regie geven over hun eigen carrière. Leven Lang Ontwikkelen is de sociale zekerheid van de toekomst. Als we willen dat iemand van de bank de overstap maakt naar groeisectoren als de zorg, ICT, de techniek of de hospitality kunnen we niet alleen kijken naar diploma’s. Dan draait het vooral om goede skills. We hebben inmiddels al een regionaal transitiefonds dat we kunnen inzetten om mensen om- en bij te scholen.”

Annelies Spork – programma directeur House of Skills

We moeten iets gaan doen!

SER-voorzitter Mariëtte Hamer schetst een beeld van de ideale arbeidsmarkt. “Er is één ding waar iedereen het over eens is: onderwijs en arbeidsmarkt vloeien steeds meer in elkaar over. De noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen wordt steeds groter. Zo’n regionaal skillsakkoord kan daarin een doorbraak betekenen, we moeten iets gaan doen! De technologische ontwikkelingen maken dat opleidingen sneller achterhaald zijn en dat er steeds nieuwe beroepen bij komen.

We moeten onze kinderen van jongs af bijbrengen dat leren leuk is, en dat het nooit  stopt. Soft skills zoals samenwerken, presenteren en filosofisch nadenken zullen belangrijker worden. We laten nog te veel talenten onbenut, daarom moeten we samen werken aan een sterke, vanzelfsprekende leercultuur, waarin iedereen zich kan ontwikkelen.”

De Amstelveens wethouder Maaike Veeningen over het belang van die leercultuur. “Met continu leren hou je grip op je loopbaan, en House of Skills is in de Metropoolregio Amsterdam dé manier om dat voor elkaar te krijgen. Een mooi voorbeeld is de pilot ‘Vergrijzen of Verzilveren’ op Schiphol, waar vijftigplussers een nieuwe carrière vinden op de luchthaven.“

Hier vind je een beeldverslag van de middag.

Een regionaal skills akkoord

Bij de terugkoppeling van de verschillende tafels wordt al gauw duidelijk dat veel aanwezigen graag willen bijdragen aan een regionaal skillsakkoord. Sommigen hebben zelfs al een symbolische handtekening gezet en een financiële bijdrage toegezegd. Onderwijsinstellingen geven aan dat ze graag het curriculum willen aanpassen om meer aandacht te geven aan de ‘soft skills’. Ook regionale ontschotting van de opleidingsfondsen wordt genoemd, zodat werknemers makkelijker kunnen worden om- of bijgeschoold. “We moeten gewoon beginnen”, zegt een van de gespreksleiders, “en gebruik maken van de ruimte die er is om te experimenteren.”

Na afloop is wethouder Udo Kock positief gestemd over de opbrengst van de avond. “Het is duidelijk dat iedereen het er wel over eens is dat we de mobiliteit moeten stimuleren van krimpsectoren naar groeisectoren. En dat iedereen wel iets kan bijdragen aan een regionaal skillsakkoord, van een stageplek tot een veel grotere bijdrage. De volgende stap is dat we de komende maanden de afspraken verder uitwerken én ondertekenen.”

Verder  concretiseren

Programmadirecteur Annelies Spork kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. “Een mooie opbrengst vind ik onder meer dat House of Skills zijn netwerk heeft uitgebreid met belangrijke stakeholders. Met werkgevers moet we het bijvoorbeeld hebben over hun krimp- of groeivraag, met het onderwijs over hun aanbod voor volwassenen en met vakbonden over relevante cao-afspraken. We kijken goed naar wat iedereen heeft ingebracht en gaan binnenkort met verschillende partners om de tafel zitten om afspraken verder te concretiseren. Zo werken we toe naar het regionale skillsakkoord.”

Meer weten over House of Skills?

Foto’s: House of Skills/Henk Rougoor

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt met betere aansluiting tussen onderwijs en behoeften van de markt.