Gezocht: experts in digitaal vertrouwen

Heb jij kennis en een mening over democratisering van technologie, privacy en security-by-design of digitale transparantie, inclusiviteit en zelfbeschikking? Dan zoeken we jou.

Ons leven wordt steeds meer gestuurd door digitale technologie. De beloften van technologie zijn groot: onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. De digitale samenleving roept echter ook belangrijke vragen op voor bestuurders, bedrijven, wetenschappers en burgers. Is het gebruik van data en algoritmen beheersbaar? Profiteert iedereen evenredig van de digitale revolutie? Kennen we de wereld om ons heen door digitale technologie écht beter?

 

De verantwoorde digitale stad

De discussie op dit gebied is zowel landelijk als binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) relatief beperkt en partijen in de regio vinden elkaar nog niet gemakkelijk. Om ontwikkelingen rondom de ‘verantwoorde digitale stad’ te versnellen, organiseert de Board een serie van bijeenkomsten, waarin we filosofen, ethici, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen en technologiepartners uitdagen om mee te denken aan de ontwikkeling van een manifest dat dit najaar zal worden gepresenteerd.

In de eerste bijeenkomst op 20 april hebben we met verschillende stakeholders zeven waarden bepaald die leidend zijn voor de ontwikkeling van de slimme stad.

 

Denk met ons mee!

In de tweede bijeenkomst op 18 mei gaan we bepalen wat de zeven waarden uit de eerste bijeenkomst betekenen voor het ontwerpen, bouwen, testen en reguleren van technologie. En we gaan op zoek naar de rol die diverse maatschappelijke spelers moeten nemen om hier invulling aan te geven. Denk aan onderwijs-onderzoek, bedrijfsleven, overheid, politiek en natuurlijk inwoners.

Denk jij een goede bijdrage te leveren aan deze discussie?  Stuur dan een mailtje naar events@amecboard.com.