Feiten en cijfers: De toekomst van Mobiliteit

De Board zet zich in voor emissievrij stadsvervoer in 2025. Maar wat weten we eigenlijk over mobiliteit in grote steden en hoe kunnen we de cijfers interpreteren? Onze collega Mirko van Vliet zette wat feiten en cijfers op een rijtje: van mondiaal naar regionaal.

Wereldwijde verkeersopstoppingen

Sinds 2008 is het aantal verkeersfiles wereldwijd met 23% toegenomen. Er wordt steeds vaker gesproken over het risico van dichtslibbend verkeer in steden. Een aantal interessante stedelijke benchmarks vertelt ons meer over de grootstedelijke uitdaging van mobiliteit.

Onderstaande visualisatie van  het MIT Senseable City Lab toont hoe mensen zich bewegen in 100 steden van de wereld. Er worden drie aspecten belicht: Verkeersopstoppingen, de reistijden en het geschatte percentage van reizen dat gedeeld kan worden (mits inwoners bereid zijn om vijf minuten te wachten voor het delen van de trip).

(Bron: The Global City Mobility Index)

De toegenomen stroom aan verkeer heeft geleid tot een piek aan filevorming en een dalende gemiddelde snelheid van het verkeer. Amsterdam lijkt een gemiddelde snelheid van ongeveer 30 km/h in de ochtendspits te hebben en valt hiermee niet zo op tussen Europese steden als Londen, Parijs en Moskou en valt zelfs bijna in het niet in vergelijking met steden in Zuid-Oost Azië zoals bijvoorbeeld HongKong.

De TomTom Traffic Index leert ons dat er in Amsterdam op drukke momenten 22% langere reistijd is ten opzichte van een file en opstoppingsvrije situatie. Hiermee staat Amsterdam op de 129ste plaats en heeft hiermee een gelijk niveau als de Franse stad Lille en het Hongaarse Budapest. Opvallend is dat dit percentage in Haarlem 27% is en dus hoger is dan in Amsterdam. Wel geldt voor beide steden dat dit een gemiddelde extra reistijd van 26 minuten oplevert ten opzichte van een verkeerssituatie met een goede doorstroom.

Ritten delen de oplossing?

Maar hoe zorgen we nou voor een goede doorstroming en een afname van extra reistijd? Volgens het MIT ligt hier een enorm potentieel voor het delen van ritten, want dit leidt tot een verhoging van de gemiddelde snelheid van het verkeer en een daling van opstoppingen.  Voor veel van de Europese steden in de orde van 90 – 99% en voor Amsterdam is er zelfs een potentieel van maar liefst 98,5%

De visualisatie van het  MIT richt zich slechts op auto’s. De ambitie van de Board is gericht op emissievrije stadslogistiek en voor een beter begrip rondom dit onderwerp is een breder inzicht nodig in de verhouding tussen de verschillende vervoerswijzes.

De Metropoolregio Amsterdam heeft een ‘unique modal split’

De Deloitte City Mobility Index 2018  gaat in op die verhouding tussen vervoerwijzes, de sterktes en uitdagingen en in hoeverre de stad klaar is voor de toekomst van mobiliteit.

Amsterdam is met meer dan 500km aan fietspaden een leider op het gebied van fietsinfrastructuur en de regio heeft het hoogste aandeel in actief vervoer (lopen en fietsen) en een laag aandeel in autogebruik. 61% van alle reizen gebeurt per fiets of per voet. Dat is internationaal gezien bijzonder hoog. Bovendien woont 84% van de inwoners binnen 1 kilometer van een transitzone.


(Bron: Deloitte City Mobility Index 2018)

Volgens Deloitte bestaat de uitdaging in Amsterdam hoofdzakelijk uit de volgende drie punten. De regelgeving dat de toegang tot alle vervoersmodaliteiten moet waarborgen. De lage luchtkwaliteit. Amsterdam heeft een hoog aandeel actief vervoer in de modal split. En de betaalbaarheid van toegang tot transport hubs. Waar de regio zich op zou moeten focussen volgens Deloitte is het aanpakken van parkeerproblemen van auto’s en fietsen, het verder aanbieden van real-time data analytics en het ontwerpen van deur-tot-deur mobiliteitsoplossingen. Dat is een behoorlijke opgave.

Hoe zou volgens jou de toekomst van mobiliteit er in de Metropoolregio Amsterdam uit moeten zien? Welke obstakels moeten hiervoor worden aangepakt? We horen graag jouw visie op de toekomst van mobiliteit tijdens een van onze events.