Duizenden vacatures, maar niet de juiste diploma’s

House of Skills adviseert werkgevers: kijk naar vaardigheden

Door technologisering en digitalisering zullen de komende jaren in de Metropoolregio Amsterdam duizenden banen verdwijnen. Tegelijkertijd hebben werkgevers moeite om personeel te vinden: een mismatch tussen vraag een aanbod. House of Skills is een ‘fieldlab’ waarin diverse partijen uit de regio experimenteren en samenwerken om deze mismatch aan te pakken. Doel: de doorstroom van lager- en middelbaar opgeleiden van krimp- naar groeisectoren. Programmadirecteur Annelies Spork, werkzaam bij de gemeente Amsterdam, vertelt over de ambities van House of Skills.

“Uit de regionale Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor, een initiatief van onder meer de gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board, bleek in 2015 niet alleen een conjuncturele, maar vooral ook structurele werkloosheid. Landelijk verdwenen, met name in de retail, banken- en verzekeringssector 50.000 banen, waarvan het merendeel in de Metropoolregio Amsterdam. De belangrijkste oorzaak: technologisering en digitalisering.

Die ontwikkeling heeft een enorme impact op de samenleving, denk maar aan het faillissement van V&D in 2016 en het verdwijnen van duizenden arbeidsplaatsen in de financiële sector. Al die mensen verloren hun baan en kunnen in hun eigen sector niet meer aan de slag. Terwijl ze in andere branches – vooral Techniek, ICT, Zorg en Hospitality – juist om mensen zitten te springen: eind 2017 waren er in de Metropoolregio Amsterdam ruim 21.000 vacatures. Daar zit dus een enorme discrepantie.

Gedragsverandering

Diploma’s en ervaring in de sector zijn leidend bij de werving van personeel, maar iemand met alleen Huishoudschool die bij V&D twintig jaar lang leiding heeft gegeven, zou in een hotel ook een goede manager kunnen zijn. Werkgevers moeten alleen tijdig willen kijken naar het bredere potentieel van mensen binnen én buiten hun sector. En werknemers moeten zich bewust worden van het belang van om- en bijscholing, het liefst natuurlijk al vóórdat hun huidige baan komt te vervallen. Het initiatief voor deze gedragsverandering ligt dus zowel bij werkgevers als bij werknemers. De mismatch tussen vraag en aanbod kan alleen verkleinen als alle stakeholders in beweging komen.

Van krimp naar groei

Daarom hebben brancheorganisaties, bedrijfsleven, vakbonden, kennisinstellingen en overheden in het voorjaar van 2016 de koppen bij elkaar gestoken en zijn we gaan bouwen aan wat House of Skills nu is: een publiek-private samenwerking in de regio. De komende drie jaar willen we met House of Skills intersectorale mobiliteit mogelijk maken door het systeem van assessments, scholing en matching fundamenteel te veranderen: de focus moet komen te liggen op skills. Door experimenten op te zetten ontdekken we wat wel en niet werkt. Tegelijkertijd willen we minimaal 5.000 werknemers, werkzoekenden en zzp’ers tussen de 23 en 67 jaar begeleiden van krimpberoepen naar beroepen in de eerder genoemde groeisectoren Techniek, ICT, Zorg en Hospitality.

Het accent ligt daarbij op het lagere- en middensegment, omdat we juist die laag van de beroepsbevolking de regie over hun eigen carrière willen teruggeven. Een Leven Lang Ontwikkelen is de beste garantie voor sociale zekerheid. Dat principe staat daarom centraal bij House of Skills: met het aanbieden van skills-assessments, het faciliteren van om- en bijscholing en het matchen op skills in plaats van diploma’s, willen we met alle betrokken partijen de vastgelopen arbeidsmarkt herinrichten.

Beweging

Op dit moment zijn we in de opstartfase en begonnen met een pilot met een groep vijftigplussers op Schiphol, één van de partners van House of Skills. De Amsterdam Economic Board is ook betrokken bij ons programma, dat natuurlijk goed aansluit bij hun uitdaging Talent voor de Toekomst.

De ontwikkeling van House of Skills is een iteratief proces, dat we zo breed mogelijk opgezet hebben. We zijn er namelijk van overtuigd dat je aan alle knoppen moet draaien om daadwerkelijk een beweging in gang te zetten. We hebben nu wel genoeg gepolderd, nu is het tijd voor actie.”

Tekst: Ronne Theunis

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt met betere aansluiting tussen onderwijs en behoeften van de markt.