Drie nieuwe leden voor de IAB

De International Advisory Board (IAB) van de Board wordt uitgebreid met drie nieuwe leden. Eva Gladek (Founder & CEO Metabolic), Prof. Dr. Ir. Arjan van Timmeren (Scientific Director AMS Institute) en Bart-Jan Freriks (Managing Director Engie) zijn in mei gestart als nieuwe IAB-leden.

“Met deze drie nieuwe leden is de IAB nog beter toegerust om een brede visie te geven op de onderwerpen waar de Board aan werkt,” vertelt IAB-voorzitter Ruben Nieuwenhuis. “We zijn erg blij dat we met de drie nieuwe leden expertise toevoegen op het gebied van circulaire economie, energie en duurzame steden.”

Internationaal perspectief en ambassadeursrol

De IAB komt zo’n vier keer per jaar bij elkaar en geeft de Board input vanuit internationaal perspectief, door te wijzen op belangrijke voorbeelden en trends en door de Board scherp te houden met kritische vragen en adviezen. De IAB-leden hebben allemaal een internationale functie of achtergrond, maar werken voor een organisatie in onze regio.

“Op die manier bieden de IAB-leden een internationale blik op het werk van de Board, terwijl ze tegelijkertijd ambassadeur voor de Metropoolregio Amsterdam zijn,” aldus Nina Tellegen, directeur van de Board.

Al zeer actief betrokken

De organisaties van de IAB-leden zijn geen onbekende voor de Board, alle drie de organisaties werken al mee aan ons doel van een slimme, groene en gezonde regio. Metabolic werkte bijvoorbeeld samen met de gemeente Amsterdam en de Board aan het rapport Monitoring voor een circulaire Metropoolregio. Ook draagt Metabolic bij aan diverse ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie in de regio.

Engie is als breed energiebedrijf betrokken bij onder andere het Vehicle-to-grid project van Amsterdam Smart City en de ride-sharing app Toogethr.

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, ofwel AMS Institute, werkt aan oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken door middel van onderzoek-, onderwijs- en innovatieprogramma’s, is programma-partner van het Board-programma Amsterdam Smart City en draagt daarbinnen bij aan de onderwerpen energie, Mobility-as-a-Service (MaaS), digitale stad en circulaire stad. Ook was AMS Institute betrokken bij de beginfase van AMdEX, de Amsterdam Data Exchange, waarmee in de toekomst data veilig en innovatief gedeeld kan worden.

Inclusieve groei en talent

De IAB is in 2016 opgericht en gaf in 2017 invulling aan het thema inclusieve groei voor de agenda van de Board, wat inmiddels doorwerkt in alle uitdagingen waar de Board aan werkt. Ook droeg de IAB in 2017 bij aan de start van het TechConnect programma voor digitaal talent. Vorig jaar ging de IAB het gesprek aan met Boardleden over de ontwikkelingen rond datacenters en energie in de Metropoolregio Amsterdam. Eind 2019 komt de IAB met een nieuw advies voor de Board, over het betrekken van de hele regio bij de drie grote transities.

Meer weten over de IAB?

Neem contact op met Audrie van Veen (secretaris van de IAB).