CO2-neutrale steden met Green Collecting

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) MRA brengt bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam samen in het streven naar het emissievrij maken van al het stedelijk vervoer in 2025. In dat kader hebben betrokken partijen inmiddels diverse mobiliteitsprojecten opgezet. Eén van die initiatieven is Green Collecting Haarlem, een samenwerkingsverband waarbij bedrijfsafval in de binnenstad niet meer door verschillende partijen, maar slechts door één inzamelaar wordt opgehaald. Daardoor neemt het aantal vervoersbewegingen fors af. Eén van de initiatiefnemers van Green Collecting is gemeentelijk onderhoudsbedrijf Spaarnelanden. Directeur Robert Oosting licht dit bijzondere project toe.

Youtube Twitter Linkedin