City-zen Virtual Power Plant wint de Green Digital Charter Award 2017

De Amsterdamse Virtuele Energiecentrale , waarin zo’n 50 huishoudens gezamenlijk de energie uit hun thuisbatterijen verhandelen, kreeg de Green Digital Charter Award 2017 uitgereikt door Eurocities tijdens de Conferentie ‘Imagine the Urban Future; Innovation Collaboration and Trust’ in Brussel op 23 januari 2018.

Sinds de zomer van 2017 wordt bij deelnemers aan dit project de zonne-energie, die niet direct gebruikt wordt,  opgeslagen in een batterij in huis. Deze energie kan op een ander moment gebruikt worden, of worden verhandeld als de energieprijs hoog is. Andersom kan ook energie worden ingekocht en opgeslagen als de prijs laag is. Ten slotte kunnen de batterijen ook worden ingezet om het lokale elektriciteitsnet te balanceren. De Virtual Power Plant is een deelproject van City-zen, een Europees gefinancierd project waarin 25 partners in de praktijk uitzoeken hoe de steden Amsterdam en Grenoble het gebruik van fossiele energie in de gebouwde omgeving drastisch kunnen verlagen, en is opgezet door Alliander, EXE en Greenspread. Een project dat navolging verdient De jury prijst het project omdat het bewoners in het hart sluit bij innovatie en hen de technologie aanbiedt om zelf bij te dragen aan de groene doelen van de stad. Daarnaast meent de jury dat het project navolging verdient, zeker omdat men weinig belemmeringen voor andere Europese steden ziet om op deze manier het produceren van zonne-energie door bewoners te stimuleren. Jan-Willem Eising van Alliander: ‘Ik ben trots erop dat we in Virtual Power Plant gezamenlijk met alle projectpartners en de buurtbewoners actief aan de slag zijn om het energiesysteem van de toekomst daadwerkelijk te realiseren in Amsterdam Nieuw West’.

 

Bekijk de video City-zen Virtual Power Plant:

Lees hier meer over city-zen.

Ook Bristol en Dublin waren genomineerd

Naast Amsterdam waren ook de projecten Replicate uit Bristol en iSCAPE uit Dublin genomineerd. In Bristol wordt het elektriciteitsnet minder belast door 150 huizen uit te rusten met een energiemanagementsysteem en slimme huishoudelijke apparaten. In Dublin wordt de stad groen ingericht, worden sensors geplaatst en wordt ander gedrag gestimuleerd om op een slimme manier lokale luchtvervuiling tegen te gaan. Wat is de Green Digital Charter? De Green Digital Charter werd in 2009 gelanceerd door Eurocities in samenwerking met Manchester en Clicks & Links. De Charter wordt ondersteund door de Europese Commissie en is ondertekend door 50 steden uit 21 Europese landen, waaronder Amsterdam. Deze steden geven aan dat ze de EU klimaatdoelen willen halen met behulp van innovatieve digitale oplossingen. De steden delen best practices en resultaten met elkaar, bouwen lokale partnerschappen en zorgen dat digitale innovatie onderdeel wordt van het stadsbeleid. Bovenal wil elke stad binnen 5 jaar na ondertekening 5 grootschalige en repliceerbare ICT projecten starten én de Carbon Footprint van de stedelijke ICT-sector met 30% verlagen.

Wat is er tot nu toe gebeurd in Amsterdam?

Eén van de grootschalige initiatieven die in Amsterdam gestart zijn, is City-zen. Naast de Virtual Power Plant worden o.a. woningen gerenoveerd met als doel een lager energieverbruik, wordt kou uit de drinkwaterleiding gewonnen en worden riviercruiseschepen voorzien van lokale groene energie. Digitale innovatie is een speerpunt van de gemeente Amsterdam en veel andere partijen in de stad en een van de redenen waarom Amsterdam eerder werd uitgeroepen tot iCapital van Europa in 2016-2017. De gemeente is inmiddels een CTO office gestart, om technologie in de haarvaten van haar eigen organisatie te krijgen. De samenwerking van partijen binnen Amsterdam Smart City richt zich op het realiseren van concrete innovaties in de stad. Bij Green IT werkt men aan innovaties om de ICT sector zelf te verduurzamen. Deze kennis wordt gedeeld met andere steden via diverse Eurocities bijeenkomsten rondom dit thema. Ook neemt Amsterdam deel aan de smart city technical experts group.

Ambitie

Het verlagen van de uitstoot van de ICT-sector in Amsterdam is nog geen gelopen race. De capaciteit van de Amsterdamse datacentra groeide vorig jaar met 30%, en vormt inmiddels de tweede hub van Europa. In 2013 is een convenant afgesloten om het energieverbruik van de sector met 15% te reduceren. Ook het City-zen consortium werkt verder aan innovaties voor een aardgas vrije stad. Zo wordt op 15 maart 2018 een energietransitie roadmap gepresenteerd die per wijk laat zien welke keuzes mogelijk zijn wat dit concreet betekent.  Amsterdam was runner up voor de Green Digital Charters Award, in 2016, toen met het project Open Data – Smart Neighbourhoods .