City-zen Virtual Power Plant genomineerd voor de Green Digital Charter Award

De Amsterdamse Virtuele Energiecentrale, waarin zo’n 50 huishoudens gezamenlijk de energie uit hun thuisbatterijen verhandelen, is genomineerd voor de Green Digital Charter Award van Eurocities.

Sinds de zomer van 2017 wordt bij deelnemers aan dit project, de zonne-energie die niet direct gebruikt wordt opgeslagen in een batterij in huis. Deze energie kan op een ander moment gebruikt worden, of worden verhandeld als de energieprijs hoog is. Andersom kan ook energie worden ingekocht en opgeslagen als de prijs laag is. Ten slotte kunnen de batterijen ook worden ingezet om het lokale elektriciteitsnet te balanceren. De Virtual Power Plant is een deelproject van City-zen en is opgezet door Alliander en Greenspread

Ook Bristol en Dublin zijn genomineerd

Naast Amsterdam zijn ook projecten uit Bristol en Dublin genomineerd. In Bristol wordt het piekverbruik verlaagd door het slim laden van elektrische auto’s. In Dublin werken bewoners en sensors samen om op een goedkope manier luchtvervuiling tegen te gaan. Het winnende project wordt bekend gemaakt tijdens de Conferentie ‘Imagine the Urban Future; Innovation Collaboration and Trust’ in Brussel op 23 januari 2018.

Wat is de Green Digital Charter?

De Green Digital Charter werd in 2009 gelanceerd door Eurocities in samenwerking met Manchester en Clicks & Links. Inmiddels wordt de Charter ondersteund door de Europese Commissie en is deze ondertekend door 50 steden uit 21 Europese landen, waaronder Amsterdam. Deze steden geven aan dat ze de EU klimaatdoelen willen halen met behulp van innovatieve digitale oplossingen. De steden delen best practices en resultaten met elkaar, bouwen lokale partnerschappen en zorgen dat digitale innovatie onderdeel wordt van het stadsbeleid. Bovenal wil elke stad binnen 5 jaar na ondertekening 5 grootschalige en repliceerbare ICT projecten starten én de Carbon Footprint van de stedelijke ICT sector met 30% verlagen.

Meer weten over City-zen?

Een stad die volledig draait op schone energie. Zon, wind, biomassa of geothermische warmte… in theorie is het mogelijk.
Maar hoe zit het in het echte leven? Hoe integreren we nieuwe energieoplossingen in bestaande gebouwen, systemen en niet in de laatste plaats in het dagelijkse leven van mensen? Wat zijn de technische, economische of sociale barrières? En hoe overwinnen we deze? Dat is waar het internationale project City-zen zich mee bezighoudt. Er zijn 20 innovatieve projecten in Grenoble en Amsterdam.  Meer informatie vind je op de website van Amsterdam Smart City.

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan slimme elektriciteitsnetten en verduurzaming van de gebouwde omgeving.