Innovatief onderwijs voor een circulaire economie

De jeugd heeft de toekomst. Het onderwijs bereidt deze jeugd voor op de toekomst. Zij brengen kinderen en jong volwassenen het gedachtegoed en de vaardigheden bij die nodig zijn om grote veranderingen te kunnen realiseren, zoals de omslag naar een circulaire economie. Over 20 jaar is dat namelijk de norm. Het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam neemt hierin het voortouw en de verantwoordelijkheid met het Manifest ‘Circulair & Onderwijs – de rol van het onderwijs in toekomstbestendig innoveren’. Doe mee en onderteken het Manifest op 7 februari.

Het onderwijs aan zet

Het onderwijs is cruciaal voor de transitie naar een circulaire economie door mensen op te leiden voor de maatschappij en arbeidsmarkt van morgen. In de transitie naar een circulaire economie is het cruciaal dat leerlingen en studenten zowel mindset als skillset (intangible en tangible) aangeleerd krijgen die nodig zijn om in een circulaire economie te leven en te werken. Waarom is de overgang naar een circulaire economie belangrijk voor de MRA?

Ondertekenen Manifest

Tijdens het Circulair Talent event op 7 februari ondertekent een kopgroep uit het onderwijs het Manifest ‘Circulair & Onderwijs – de rol van het onderwijs in toekomstbestendig innoveren’. Door het manifest te ondertekenen spreekt men de intentie uit om het circulaire gedachtegoed te verankeren in het onderwijs en onderzoek. Daarnaast committeren de instellingen zich aan de zelfgemaakte plannen over het hoe en wat. Met die plannen gaan de instellingen de komende tijd samen aan de slag met de implementatie in learning communities zodat men van elkaar leert en waar het kan dingen samen gaat doen.

Inschrijven event

Heb je nog niet gehoord van dit initiatief? Ben je bang dat je iets mist? Ben jij ook koploper binnen jouw instelling op het gebied van circulaire economie? Of wil je dat worden? Dan is het zaak snel je agenda vrij te maken op 7 februari.

Inschrijven doe je hier. Een bericht sturen naar manifestcirculaironderwijs@amecboard.com kan ook.

Naar een circulaire economie

We zijn op weg naar een circulaire samenleving. Een samenleving waarin het economisch systeem erop gericht is producten, en de onderdelen, materialen en grondstoffen waarvan ze gemaakt zijn, zo lang mogelijk in het economische systeem te houden en te gebruiken. Kortom, het sluiten van kringlopen. Dit in tegenstelling tot het nog steeds dominante lineaire ‘take-make-waste’ systeem waarin we producten aan het einde van hun levensduur weggooien en vernietigen waarbij de grondstoffen verloren gaan. Wereldwijd zijn we nog maar 9.1% circulair, volgens de studie van Circle Economy in opdracht van het World Economic Forum. Werk aan de winkel dus.

Nu versnellen!

Door de groeiende wereldbevolking, en fanatieke consumptie, gebruiken we elk jaar 1,7 x de aarde! Dit betekent effectief dat we elk jaar in de zomer al meer hebben gebruikt dan dat de aarde kan regenereren. Dit is niet vol te houden en we zullen daarom simpelweg slimmer om moeten gaan met datgene wat we hebben en kunnen behouden. Die verantwoordelijkheid hebben wij met zijn allen.

Rol Amsterdam Economic Board

De Board heeft het initiatief genomen voor dit Manifest, mobiliseert koplopers in het onderwijs en biedt ze een platform met als doel om het circulaire gedachtegoed te verankeren in het onderwijs en onderzoek.

#slimgroengezond

Samenwerking en innovatie zitten in het DNA van de Metropoolregio Amsterdam: samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen zet de Board grote stappen richting een circulaire economie en een adaptieve arbeidsmarkt.