Business uit CO2 als grondstof

Wist je dat CO2 industrieel wordt omgetoverd in bijvoorbeeld matrassen, bouwblokken en voedsel? En dat dat in Nederland al op grote schaal gebeurt. Een collectief van 22 partners wil deze ontwikkeling in Nederland verder versnellen met een slim netwerk: het CO2 Smart Grid.

Wil jij profiteren van de kansen die deze beweging biedt? Of ben je gewoon nieuwsgierig? We verkennen de mogelijkheden van een business community waarin CO2 als grondstof wordt gebruikt en waarmee CO2 geleverd wordt voor opslag pilots (onder de Noordzee) . Kijk snel op http://bit.ly/surveyco2smartgridbc en doe mee!

Opslag, afvang en hergebruik van CO2 (CCU; carbon, capture, usage)

Het CO2 Smart Grid draagt bij aan het voorkomen van CO2-uitstoot in de atmosfeer en het bouwen van een nieuwe waardeketen rondom CO2. Jaarlijks kan – volgens het Regeerakkoord – tot maar liefst 20 Megaton CO2-emissies worden bespaard door het afvangen van CO2 uit fabriekspijpen en het vervolgens opslaan of gebruiken ervan. In vaktaal wordt dat CCS (in het geval van opslag) of CCU (carbon, capture, usage in het geval van gebruik) genoemd.

 Wat is het CO2 Smart Grid

Het einddoel is een slim netwerk van producenten, afnemers en buffers. Wij noemen dat het CO2 Smart Grid. Voordelen zijn het reduceren van aardgasgebruik op de korte termijn, tot CO2 als grondstof in de circulaire economie op de langere termijn. En het begin ligt er al; een leiding tussen onze twee grootste havens distribueert al op grote schaal CO2 dat wordt gebruikt als meststof in kassen. En er kan nog zoveel meer!

Vraag naar hergebruik van CO2

Een recente studie – uitgevoerd door Ecofys in opdracht van de partners van het CO2 Smart Grid – laat nadrukkelijk zien dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de mogelijkheden van het CO2 Smart Grid verder te onderzoeken. Dat blijkt zowel uit de verwachte vraag naar te hergebruiken CO2 (tot 2 miljoen ton per jaar, voornamelijk vanuit de glastuinbouw/chemie) in de komende jaren als de unieke positie van een dergelijk ‘grid’ in de wereld. West-Nederland als dé wereldwijde R&D-hub en ‘living lab’ voor het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 wordt hierdoor versterkt en brengt een enorme impuls aan werkgelegenheid, technologische ontwikkelingen en export potentieel.

Vervolgstappen

Naast het verkennen van de mogelijkheden voor een business community wordt in het voorjaar een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd, zodat de grondslag voor verdere besluitvorming wordt gelegd. Parallel werken we aan een Technology Assessment, die in beeld brengt uit welke projecten het CO2 Smart Grid de komende 10 jaar kan bestaan, welke investeringen dat vergt en waar de technology gaps zitten. Ook wordt er een zogeheten Life Cycle Analysis gedaan om beter te snappen wat het precieze klimaateffect is van ons voorstel.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board is betrokken als lid van de CO2-coalitie en behartigt de belangen van haar Network Council leden zoals afvalbedrijf AEB Amsterdam, Tata Steel, Provincie Noord Holland, Havenbedrijf Amsterdam, Greenport Aalsmeer en TNO. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een markt voor de toepassing van CO2 als grondstof.

Meer weten?

Partners Haalbaarheidsfase CO2 Smart Grid

Afvalbedrijf AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, EBN, ECN, Gasunie, Greenport Aalsmeer, Greenport Westland Oostland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, LTO Noord Glaskracht, Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, OCAP, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Tata Steel, TNO.