De Board werkt mee aan manifest voor internationaal talent

Tijdens het door EP NUFFIC georganiseerd verkiezingsdebat ‘ Internationaal Talent’ op 23 februari heeft een coalitie van nationale en regionale partners een manifest aangeboden aan de Nederlandse politiek, genaamd “Talent versterkt Nederlands kapitaal”. De Board is één van de partners die heeft meegewerkt aan dit manifest. De kern van dit manifest is dat het aantrekken en behouden van internationaal talent een veel prominentere plek moet krijgen op de nationale politieke agenda.

Internationale bedrijven kiezen voor landen waar het potentieel aan talent het grootste is. Uit de Monitor Vestigingsklimaat 2016 blijkt dat Nederland op dit gebied minder scoort dan concurrerende landen; reden voor “The Dutch Talent Coalition” om de handen ineen te slaan.

Het aantrekken en behouden van (internationaal) talent is cruciaal voor het op peil houden en uitbouwen van de Nederlandse economie, productiviteit, innovatie en aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen en behouden van Nederlandse bedrijven. Momenteel is er een steeds groter wordende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, met name in functies in de technologie, onderwijs, zorg en ICT. Met alleen zelf opleiden, om-, bij- en herscholing gaat Nederland het niet redden om deze krapte op te lossen. Daarom is het aantrekken en behouden van groot belang.

Rode loper uitleggen

De coalitie wil een rode loper uitleggen voor internationaal talent. De coalitie ontwikkelt, bouwt en promoot daarom concrete initiatieven die ervoor zorgen dat internationaal talent zich graag in Nederland vestigt en zich snel thuis voelt. De coalitie is reeds gestart met de ontwikkeling van een landelijke online jobportal, zodat internationaal talent wordt gewezen op alle relevante vacatures in Nederland.

In het presenteren van deze kansen gaat de coalitie Nederland nog beter profileren als dé internationale innovatieve economie waar het vestigingsklimaat optimaal en de quality of life uitstekend is. Aanvullend wordt ervoor gezorgd dat talent in Nederland kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige, meertalige informatievoorziening en dienstverlening op het gebied van internationale scholen, woningmarkt, gezondheidszorg en culturele voorzieningen.

Internationaal talent goed voor Nederlandse economie en banen

Vestiging en behoud van dit internationale talent zorgt niet enkel op zichzelf voor stimulering van de Nederlandse economie, maar levert aanvullend ook een factor van 4,6 aan extra banen op. Het CBS heeft berekend dat enkel al internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, jaarlijks 1,57 miljard voor de Nederlandse schatkist opleveren.

The Dutch Talent Coalition

The Dutch Talent Coalition bestaat uit Expatcenter Amsterdam, Brainport Development, International Welcome Centre North (IWCN), Economic Board Utrecht, EPZ, Twente, NUFFIC, NFIA en Holland Expat Center South

Dowload het manifest hier