Board lanceert Manifest Tada – Duidelijk over data

Data zijn overal. Maar wat gebeurt er met ze? Van wie zijn de data? Profiteert iedereen er evenredig van? En wie ontwikkelt de algoritmen? Het zijn vragen die in elke snel digitaliserende regio leven. Een groep professionals is op uitnodiging van de Board aan de slag gegaan met deze vragen. De uitkomst is een manifest TADA – Duidelijk over Data.

Op 31 oktober 2017 lanceerde de Board het manifest. Overheden, bedrijven en andere organisaties kunnen het manifest tekenen. Hiermee laten zij zien dat ze verantwoord willen omgaan met data.
Het event vond plaats in het Amsterdamse Tobacco Theater, waar vrolijke kleuren de boventoon voeren, onder meer op de buttons die op de stoelen liggen. Her en der zien we T-shirts met de tekst ‘tada’, het optimistische anagram van data dat tegelijkertijd alertheid oproept.

Informatiesamenleving

“Enig idee hoe vaak het woord informatiesamenleving is genoemd in het regeerakkoord van Rutte III?” Franc Weerwind, burgemeester van Almere en in Amsterdam Economic Board verantwoordelijk voor de uitdaging digitale connectiviteit, hoort de antwoorden uit de zaal lachend aan. “Nul keer, inderdaad. Nul keer. En dat terwijl de informatiesamenleving er is en niet meer weggaat.”

Daardoor gaat de nabije toekomst er drastisch anders uitzien, zegt Weerwind. “We laten apparaten steeds vaker beslissingen nemen op basis van data. Algoritmes kunnen ons tijd besparen en gevaarlijk werk uit handen nemen. Dat is een vooruitgang. Maar er zijn ook vragen. Profiteert iedereen evenredig? Wie is er verantwoordelijk als beslissingen van algoritmen verkeerd uitvallen?”

 

Designing Responsible Digital Cities

Deze en andere vragen omtrent verantwoord datagebruik kwamen in de afgelopen maanden uitgebreid aan bod tijdens de workshops Designing Responsible Digital Cities’, waarin professionals uit alle disciplines van de digitale samenleving werd gevraagd mee te denken over de waarden die in een verantwoordelijke digitale stad zouden moeten gelden.

Amsterdam Economic Board — Manifest tada, duidelijk over data from happykamping on Vimeo.

 

Weerwind ondertekent na zijn openingsspeech met een symbolische druk op de knop als eerste het manifest dat uit die workshops voortkwam. Hij roept de mensen in de zaal op hetzelfde te doen. De burgemeester legt uit dat het manifest wat de Board betreft een levend document is, waar ook andere regio’s gebruik van mogen maken.  “Wij zijn ambitieus. We willen bewoners, bedrijven, overheden en kennisinstellingen ermee uitdagen. Ga met die waarden aan de slag. We denken dat we hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor andere regio’s en landen.”

 

Awareness en identity management

In een panel met professionals die zich dagelijks bezighouden met uitdagingen omtrent data, wordt er op het podium dieper ingegaan op enkele van die waarden. Er zijn zorgen over de controle op het platformecosysteem en dat data een zeer “armoedige afbeelding” vormen van de werkelijke wereld. Bewustwording hierover is belangrijk, zeggen de panelleden. Met een awareness-programma zou het gesprek hierover gevoerd kunnen worden. En ook op het gebied van identity management zou Amsterdam als stad een mooi project kunnen starten en zo het voortouw kunnen nemen bij het implementeren van de waarden.

Dat er al veel wordt gedaan om de zes waarden te waarborgen blijkt wel uit de zes pitches die volgen op het paneldebat. Elk geven ze op hun eigen manier concreet invulling aan (een van) de waarden uit het manifest. Zo wil Schluss  over het web verspreide data weer teruggeven aan het individu, onderzoekt Decode in onder meer Barcelona en Amsterdam decentrale oplossingen als alternatief voor de grote platformen en denkt Digital Society School na over vernieuwende onderwijsvormen die passen bij de snel digitaliserende stad. De andere pitches komen van Democracy by design; Die  de democratische waarden van digitale technology veilig willen stellen. Essence of Knowing is een denktank voor sociale innovatie en het Amsterdam Innovation Exchange Lab, dat in januari wordt gelanceerd, is een internationaal programma waarin smart city solutions gedeeld kunnen worden.

Er gebeurt dus al veel, maar het kan altijd beter. Vandaar het manifest: door bewust om te gaan met zowel de mogelijkheden als bedreigingen van digitale technologieën, kunnen we voorkomen dat burgerrechten in het geding komen en ervoor zorgen dat er zo evenredig mogelijk van kansen geprofiteerd wordt.

Bekijk en onderteken het Manifest op tada.city 

The Manifesto in English: tada.city

Bekijk hier foto’s van het event.

 

 

 

 

 

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan gezamenlijke waarden voor privacy rondom internetgebruik en het realiseren van digitale burgerrechten.