Bijlmerbajes wordt Bajes Kwartier

Energieneutraal wonen, exposeren en studeren op historische grond

In Amsterdam-Oost, op de plek van de voormalige Bijlmerbajes, wordt vanaf 1 maart het Bajes Kwartier gerealiseerd. Bij de bouw van deze levendige, duurzame wijk met 1350 woningen en twintigduizend vierkante meter voorzieningen, wordt vrijwel de gehele gevangenis hergebruikt. Kennis, kunst en het milieu staan centraal in het Bajes Kwartier, dat wordt ontwikkeld door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, in samenwerking met AT Capital en Cairn. Netwerk Councillid en directievoorzitter van AM Ronald Huikeshoven vertelt over dit inspirerende project.

Het terrein van de voormalige Bijlmerbajes is ontzettend groot en die ruimte gaan we zeer intensief benutten. Met de ontwikkeling van het Bajes Kwartier kunnen we echt iets betekenen voor de stad: het wordt een inclusief gebied dat elke Amsterdammer en bezoeker iets te bieden heeft. In het Bajes Kwartier kan iedereen wonen, er komen 1350 woningen in alle categorieën, van sociale woningbouw tot exclusieve appartementen voor expats. Voor de invulling van de wijk hebben we een aantal thema’s vastgesteld.

Duurzaamheid

Een van de belangrijkste pijlers is duurzaamheid. Omdat we in het Bajes Kwartier op dit gebied nog een stap verder gaan dan wat nu ‘state of the art’ is, noemen we het ‘gedurfde duurzaamheid’. De wijk wordt energieneutraal, gasloos en autovrij. Bovendien gaan we circulair bouwen: 98% van al het materiaal van de oude gevangenis wordt hergebruikt, binnen of buiten het Bajes Kwartier. Een celdeur wordt een brughek, tralies worden omgesmolten en het beton zie je terug in de openbare ruimte. Die 98% is extreem ambitieus, maar in al onze projecten is duurzaamheid een cruciale pijler. Vanuit die overtuiging zijn we ook bij de Board aangesloten bij de uitdaging Circulaire Economie, waar we nuttige kennis delen over circulair inkopen.

Internationale profilering

Eén van de zes gevangenistorens wordt de ‘Groene Toren’: daarin tonen we, in samenwerking met de Universiteit Wageningen, alles op het gebied van urban farming en landbouw. De toren draagt bij aan de scholing van kinderen en bewoners en zorgt bovendien voor internationale profilering. Ook dat is een belangrijk thema voor het Bajes Kwartier: economisch gezien is het voor Amsterdam heel interessant om de wijk internationaal op de kaart te zetten. Voor grote corporates die zich willen vestigen in Amsterdam (denk bijvoorbeeld aan de komst van geneesmiddelenconcern EMA), is het essentieel dat wij hun kenniswerkers woningen met internationale allure kunnen aanbieden. Daarnaast neemt CoDe, een internationaal kunstenaarscollectief, haar intrek in het hoofdgebouw met diverse ateliers en exposities.

Mobiliteit

We bieden alle bewoners en huurders mobiliteit als dienst aan, dat wil zeggen in een vorm die ze zelf mogen kiezen. Fietsen, OV-abonnementen, leenauto’s of andere invullingen: deze visie zijn wij nu aan het uitwerken. Daarbij komt het mobiliteitsnetwerk van de Board heel goed van pas, we hebben al met diverse partners van de Board gesproken over bijvoorbeeld parkeeroplossingen en vervoersbewegingen.

Healthy urban living

Binnen het thema healthy urban living wordt het Bajes Kwartier gezond ingericht: de infrastructuur met bijvoorbeeld trappen en wandelpaden maakt dat men meer beweegt. De te bouwen school komt aan de rand van de wijk, zodat leerlingen vanuit de metro een stuk moeten lopen.

Maatschappelijke waarde

Natuurlijk zijn we ons terdege bewust van de historie en maatschappelijke waarde van het terrein. De oude bajeswoningen bij de entree zijn gekraakt en we zijn met de krakers in gesprek gegaan over onze plannen. Omdat zij eigenlijk in het klein al begonnen waren met circulair hergebruik van de Bijlmerbajes, staan ze achter de bouw van het Bajes Kwartier. We zijn samen met hen aan het kijken hoe zij binnen het gebied woonruimte kunnen krijgen.

Start van de bouw

Op 1 maart krijgen we de sleutel overhandigd en in de loop van 2018 gaan we beginnen met de sloop, mét hergebruik van de materialen dus. We verwachten dat het Bajes Kwartier rond 2025 in volle glorie is gerealiseerd.”

Auteur: Ronne Theunis

#slimgroengezond

De Network Council leden dragen actief bij aan een slimme, groene en gezonde Metropool voor de toekomst