15 onderwijsinstellingen ondertekenen manifest ‘Circulair & Onderwijs’

Donderdag 7 februari tekenden 15 grote onderwijsinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam het manifest ‘Circulair & Onderwijs’. Met het tekenen van dit manifest committeren de betrokken onderwijsinstellingen (van primair tot wetenschappelijk onderwijs) zich aan de afspraak om het gedachtegoed van de circulaire economie op te nemen in het curriculum dat zij bieden aan 225.000 kinderen en jongvolwassenen. Tevens dragen zij zorg voor het centraal stellen van het thema in relevante opleidingen en het verankeren ervan in missie en visie.

Onder het motto: ‘De jeugd heeft de toekomst. Wij maken de toekomst, gaan alle betrokken onderwijsinstellingen actief aan de slag om kinderen en jongvolwassenen het gedachtegoed van de circulaire economie bij te brengen, zodat dit gemeengoed wordt.

Community van koplopers

De afgelopen twee jaar hebben Marjolein Brasz (challenge lead Circulaire Economie) en Viktor Bos (challenge lead Talent voor de Toekomst) een community van koplopers uit het onderwijs opgebouwd. Vooral met het idee dat er in gezamenlijkheid meer bereikt kan worden en dat men graag van elkaar wil leren hoe het circulaire gedachtengoed meer in het curriculum te krijgen.

Het manifest en ook de plannen die de komende tijd worden gemaakt gaan uit van de principes die onze partner Circle Economy ontwikkeld heeft voor AMFI. Deze principes komen erop neer dat je  stimuleert om iets niet te gebruiken, zo lang mogelijk hergebruikt wordt, dat je producten en diensten zo ontwerpt dat hergebruik mogelijk is, dat je data gebruikt om dit te faciliteren en dat de kracht zit in de gezamenlijkheid.

Doe mee!

En dat laatste is precies wat er de afgelopen tijd gebeurd is en de komende tijd met nog meer koplopers gaat gebeuren: samen optrekken om dit voor elkaar te krijgen! Het onderwijs moet dit vooral doen vanuit de rollen die zij kan vervullen, zoals leven lang ontwikkelen, student georiënteerd en van binnen naar buiten.

Het manifest is een initiatief van de Amsterdam Economic Board, in het streven naar een slimme, groene en gezonde Metropoolregio van de toekomst. Onderwijs is daarbij cruciaal; de jeugd heeft de toekomst.

Onderteken hier het Manifest.

Feestelijke ceremonie Manifest Circulair Talent; bestuurders ondertekenen manifest:

 1. Richard van der Wurff (UvA)
 2. Mirella Kleijnen (VU)
 3. Jacqueline Cramer (Board)
 4. Jet de Ranitz (InHolland)
 5. Geleyn Meijer (HvA)
 6. Ronald Wilcke (ROC van Amsterdam/Flevoland)
 7. Ineke van der Linden (ROC Top)
 8. Ernst Dobber (Nova College)
 9. Micha Leummens (Regio College)
 10. Barbara Dijkgraaf (ZAAM)
 11. Alle van Steenis (MSA)
 12. Herbert de Bruijne (OOADA)
 13. Kees Ruitenbeek (Esprit scholen)
 14. Nancy Boterblom (Clusius College)
 15. Kenneth Heijns (AMS)