Talent voor Circulair Inkopen

Het versnellen van de circulaire transitie is een van de belangrijke doelstellingen van de Board. Circulair Inkopen speelt daarbij een belangrijke rol. Het jaagt de vraag naar reeds bestaande circulaire producten aan en het zet de vernieuwing van ketens in gang. De juiste skills en competities zijn cruciaal voor het versnellen van de circulaire inkoopbeweging. Zo zorgen we dat iedereen die inkoopt (ongeacht of het een bedrijf, de overheid, een kennisinstelling of zzp’er is), dat circulair doet.

Wat gaan we doen?

We werken met een aantal partijen aan een plan van aanpak voor de ontwikkeling van skills en competenties voor Circulair Inkopen. Ons doel is het leren over circulair inkopen op te schalen, effectieve kennisuitwisseling te ondersteunen en nieuwe manieren van ‘learning at the point of need’ te vinden.

Rol Board

Verkennen/onderzoeken;Initiëren

Hoe kun je meedoen?

Heb jij een visie op de ontwikkeling van skills en competenties voor Circulair Inkopen? Neem dan contact op met Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst.