Talent voor Circulair Inkopen

Wat gaan we doen?

We werken met een aantal partijen aan een plan van aanpak voor de ontwikkeling van skills en competenties voor Circulair Inkopen. Ons doel is het leren over circulair inkopen op te schalen, effectieve kennisuitwisseling te ondersteunen en nieuwe manieren van ‘learning at the point of need’ te vinden.

Rol Board

Verkennen/onderzoeken;Initiëren

Hoe kun je meedoen?

Heb jij een visie op de ontwikkeling van skills en competenties voor Circulair Inkopen? Neem dan contact op met Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst.

Neem contact op

  • Claire Teurlings

    Claire Teurlings

    Lead Circulaire Economie

    Amsterdam Economic Board

Delen