Smart Mobility Platform MRA 2018-2022

De gemeente Amsterdam én de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien kansen om met Smart Mobility oplossingen de bereikbaarheidsopgaven in de stad en de regio aan te pakken. Om deze reden is het Smart Mobility Platform MRA 2018-2022 ontwikkeld. Het doel van dit platform is het aanjagen en verbinden van toepassingen die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de stad en de regio.

Rol Board

Dit MRA-programma voor de periode 2018 – 2022 is in 2017 gezamenlijk opgesteld door:  De Vervoerregio Amsterdam, Provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Haarlem, Almere, Haarlemmermeer en de Amsterdam Economic Board.
Vier thema’s staan hierbij centraal:

 • Mobility as a Service (MaaS)
 • Voertuigtechnologie
 •  Data & IOT
 • Fysieke/digitale infrastructuur

Binnen het programma wordt onder andere gekozen voor schone en duurzame opties voor vervoer, waarbij een directe verbinding is gelegd met onze ambitie dat in 2025 al het  stedelijk vervoer in de MRA in 2025 emissievrij moet zijn.  De Board denkt mee over de strategische lijn van het programma en zorgt er hiernaast ook voor dat de initiatieven binnen het programma worden versterkt door het maken van verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Milestones 2020

 • De Board is en blijft in 2020 aangesloten bij het Smart Mobility programma, geeft advies en sluit het netwerk aan waar nodig.

Relevantie voor de MRA

Innovaties op het gebied van mobiliteit – bijvoorbeeld door gebruik van ICT het bevorderen van ‘slimme mobiliteit’ en ‘intelligente transportsystemen’ – bieden een oplossing voor de groeiende bereikbaarheidsopgave van de regio.

 

Meer over Smart Mobility in de regio:

Contact

Wil je meer weten of denk jij dat je een bijdrage kunt leveren aan het programma Smart Mobility MRA 2018-2022?

Neem dan contact op met onze Challenge Lead Mobiliteit,  Richard Hoving

Neem contact op

 • Richard Hoving

  Richard Hoving

  Lead Mobiliteit

  Amsterdam Economic Board

Delen