Onderzoek Food- en Maakindustrie

Rol van de Boardorganisatie

Platform geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in opdracht van de gemeente Zaanstad. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om proeftuin te worden in de Metropoolregio Amsterdam voor mbo banen. Dit is de eerste stap daarin. Het onderzoek is opgezet vanuit de ambities van de uitdaging Talent voor de Toekomst.

Fase

Gerealiseerd

Neem contact op

  • Viktor Bos

    Programmadirecteur

    TechConnect

Delen