MRA Talent Initiatieven overzicht

Er gebeurt veel op het gebied van talent in de Metropool Amsterdam (MRA): lokaal, regionaal, op een thema, op opleidingsniveau, op een uitdaging, privaat, publiek en in samenwerking. Het aanbod is zo groot en zo divers, dat er geen enkele partij een overzicht, de regie of grip heeft op wat er allemaal gebeurt. Dat leidt vaak tot versnippering van de beschikbare resources, het ontbreken van een effectieve samenwerking en verschillende mensen die het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Om onze ambitie van de meeste adaptieve arbeidsmarkt waar te maken is het cruciaal om een goed overzicht te hebben van al deze initiatieven om ontwikkelingen te kunnen bijsturen.

Wat gaan we doen?

In samenwerking met Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam (MRA bureau) en StartupAmsterdam kijken we hoe we de ontwikkelingen rond talent in de Metropool Amsterdam (MRA) het best in kaart kunnen brengen. Met verschillende triple helix partijen verkennen we de mogelijkheden om een talent portal te bouwen. Het portal moet een overzicht bieden die we voor investeringen, beleid, opschaling, samenwerking en financiële beslissingen kunnen gebruiken.

Rol van de Board

Verkennen/onderzoeken;Initiëren;Aanjagen/mobiliseren;Platform geven;Uitvoeren

Hoe kun je meedoen?

Heb je ook behoefte aan een overzicht van talent initiatieven in de Metropool Amsterdam of werk je aan een overzicht? Neem dan contact op met Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst.