MRA on Tour

Om deze ambitie te realiseren is er vanuit de Board het programma Intensivering Europese samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam gestart.

Waarom?

Er zijn verschillende samenwerkingen tussen gemeenten in de regio, waaronder een aantal ambtelijke werkgroepen (zoals de MRA Europawerkgroep en de MRA werkgroep Duurzaamheid). Een aantal regiogemeenten behaalt al Europees successen. De Amsterdam Economic Board heeft de afgelopen jaren op thema’s als Smart Cities, Duurzaamheid en ICT een Europese positie verworven en veelal grote projecten gerealiseerd. Toch liggen er nog veel Europese kansen die de regio niet grijpt. Europa is een complex werkveld dat langetermijninvesteringen qua kennis- en netwerkontwikkeling vraagt. Met dit programma vragen we om een kleine investering vanuit alle MRA-gemeenten die uiteindelijk moet leiden tot een groter rendement, namelijk meer Europese financiering voor MRA-projecten.

En hoe gaan we dat samen doen?

  • Door slim de bestaande ambtelijke inzet op bepaalde onderwerpen binnen de gekozen thema’s te bundelen.
  • Door deze te koppelen aan activiteiten van Boarduitdagingen, om daarmee ook de link met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de regio te leggen.
  • Door te profiteren van het Europese netwerk van alle deelnemende partijen.

Bijeenkomsten

Er zijn verschillende MRA on Tour bijeenkomsten georganiseerd. Doel is om gemeenten uit de MRA klaar te laten staan voor EU-projectkansen en in contact te brengen met voor het onderwerp relevante kennisinstellingen en bedrijven. Zie ook onderstaande reports, en houd de Board website en de LinkedIn Groep in de gaten voor updates.

MRA on Tour Community

Neem deel aan de MRA on Tour community op LinkedIn en discusseer ook buiten de bijeenkomsten online met je MRA-collega’s.

Meer weten?

Voor vragen over het programma kun je contact opnemen met Audrie van Veen.

Neem contact op

  • Amsterdam Economic Board

    Contact

Delen