Monitorrapport 2016: meer vacatures, maar niet voor iedereen

 • Gerealiseerd
 • Talent voor de Toekomst
 • Het monitorrapport schetst een beeld van eventuele mismatches in de regio tussen enerzijds vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en anderzijds het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam kunnen hierop inspelen met oplossingen voor een betere aansluiting.

  Meer werk voor hoger opgeleiden

  “Dit jaar signaleer ik drie essentiële ontwikkelingen,” aldus Wim Groot (Programmaleider TIER, hoogleraar evidence based onderwijs- en arbeidsmarktbeleid UvA). “De belangrijkste is dat het aantal vacatures toeneemt nu de economie aantrekt. Het beeld is alleen wel vrij onevenwichtig – de verbetering is nog niet zichtbaar in alle bedrijfstakken en voor alle opleidingsniveaus. Met name voor hoger opgeleiden stijgt het aantal vacatures en heerst hier en daar zelfs krapte op de arbeidsmarkt. In branches als de horeca gaat het steeds beter, maar de gezondheidssector groeit nauwelijks.”

  Overgang naar structurele werkloosheid

  Tweede, opmerkelijke, tendens is dat de werkgelegenheid toeneemt, maar de werkloosheid niet evenredig afneemt. “Dit betekent dat de conjuncturele werkloosheid, veroorzaakt door een tekort aan vacatures, deels overgaat in structurele werkloosheid. Een teken dat de vraag naar arbeid en het aanbod niet aansluiten, en dat er mismatches dreigen te ontstaan.”

  Zwak herstel middengroep

  Een derde verschil ten opzichte van 2015 is de situatie van de middengroep op de arbeidsmarkt. “Je ziet dat de omstandigheden voor middelbaar opgeleiden iets verbeteren, maar minder dan voor hoger opgeleiden. Bij deze middengroep blijkt vooral dat de conjuncturele werkloosheid overgaat in meer structurele werkloosheid.”

  Positie uitzendbureaus en migranten

  Hiernaast deed Groot nog twee opmerkelijke bevindingen. “Uitzendbureaus vormen een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod – zij helpen dertig tot veertig procent van de werkzoekenden aan een baan. We constateerden ook dat jonge migranten minder goed meekomen wat betreft onderwijs en de arbeidsmarkt dan de jongerenpopulatie in het algemeen.”

  Fase

  Gerealiseerd

   

  Bekijk hier het volledige rapport. 

  Nieuws

  Thumbnail van House of Skills verder als programma Board
  | Nieuws

  House of Skills verder als programma Board

  Lees artikel
  Thumbnail van Melkweg gaat medewerkers helpen oriënteren en omscholen naar IT-sector
  | Nieuws

  Melkweg gaat medewerkers helpen oriënteren en omscholen naar IT-sector

  Lees artikel
  Thumbnail van Interxion start samenwerking met IT en tech-studiegids TekkieWorden.nl
  | Nieuws

  Interxion start samenwerking met IT en tech-studiegids TekkieWorden.nl

  Lees artikel
  Thumbnail van Board Talk: ‘Alleen een beetje afremmen gaat onze problemen niet oplossen’
  | Nieuws

  Board Talk: ‘Alleen een beetje afremmen gaat onze problemen niet oplossen’

  Lees artikel