Learning a living

Een ‘leven lang leren’ vormgeven in de Metropoolregio Amsterdam. Op basis van onderzoek en conceptontwikkeling  samen met de kennisinstellingen, Spring House en Van de Jong wordt er in 2018 een pilot opgezet en de haalbaarheid onderzocht om een groot leer evenement naar Amsterdam te halen.

Rol van de Board

Aanjagen / platform bieden

Milestones 2018

  • pilot opgezet rond strategische personeelsplanning (learning community),
  • haalbaarheid onderzocht van het leer evenement
  • plan en financiering rond (bij groen licht consortium)

 

#slimgroengezond

Leven lang leren draagt bij aan het adaptieve vermogen van de arbeidsmarkt.