ITS & Goederenvervoer in de MRA

Eind 2017 heeft de Board het initiatief genomen om -in samenwerking met de Amsterdam Logistics Board – een mini-conferentie “ITS en goederenvervoer in de MRA” te organiseren tijdens de Amsterdam Logistics Update. ITS staat voor Intelligente Transport Systemen en gaat over slimme digitale toepassingen in de logistiek.

Eén van de voorbeelden van ITS in de Metropoolregio Amsterdam is de proef met slimme vrachtwagens in de regio Schiphol.

De mini-conferentie heeft zowel geleid tot meer bewustzijn van het belang van ‘smart logistics’ bij regionale overheidsbestuurders als tot nieuwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van slimme koppeling van verkeers- en logistieke data. Het heeft onder andere een vervolg gekregen in het Smart Mobility Programma 2018 – 2022, waar ook slimme logistiek aan is toegevoegd en tot verdere stappen richting de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) in de MRA in 2019.

Neem contact op

  • Richard Hoving

    Richard Hoving

    Lead Mobiliteit

    Amsterdam Economic Board

Delen